Ewidencjonowanie czasu pracy

Pytanie:

Czy przepisy prawa mówią coś na temat możliwości wykorzystania zegarów pomiaru czasu pracy w zakładzie pracy? Czy pracodawca może wprowadzić ewidencję przy pomocy zegarów czasu pracy zamiast klasycznej listy obecności? Jeżeli tak, to czy są jakieś ustalenia prawne co do ilości pracowników np. w biurze, kiedy uzasadnione jest wprowadzenie takiego urządzenia? Czy pracownik ma prawo np. zażądać od pracodawcy zamontowania takiego zegara uzasadniając to np. realnym rozliczeniem czasu pracy? Może w tym momencie wyjechać po powiadomieniu przełożonego z pracy celem załatwienia spraw prywatnych a następnie "odpracować" brakujące godziny wychodząc odpowiednio później z pracy, kiedy nie ma już listy obecności.

Masz inne pytanie do prawnika?

6.10.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ewidencjonowanie czasu pracy

Prawo pracy nie określa wprost warunków wprowadzenia i stosowania rejestracji czasu pracy przy pomocy urządzeń technicznych. Można je dopiero wyprowadzić z innych zasad prawa pracy. Przykładem może być obowiązek ewidencjonowania czasu pracy odrębnie dla każdego pracownika. W związku z tym, jeśli pracodawca chce zamontować urządzenie pomiarowe, to musi ono być tak skonstruowane, by zapewnić realizację opisanej wyżej zasady. Pracownik nie ma prawa żądać, by pracodawca zakupił i zamontował zegary pomiaru czasu pracy, nawet jeśli pracodawca swoim działaniem nie pozwala na realne rozliczanie czasu pracy.

Porady prawne

Pracodawca ma obowiązek prowadzić ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Ma obowiązek także udostępnić tę ewidencję pracownikowi na jego żądanie.  Nieprowadzenie ewidencji stanowi stosownie wykroczenie przeciwko prawom pracownika i jest zagrożone karą grzywny. Poza tym opisane postępowanie pracodawcy, jeżeli jest nagminne, może zostać uznane za naruszenie praw pracownika, uzasadniające rozwiązanie umowy przez pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia. Pracownik może więc żądać od pracodawcy rzetelnego prowadzenia ewidencji, nie oznacza to jednak roszczenia o zamontowanie odpowiednich urządzeń pomiarowych.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne