Faktura jako dowód zawarcia umowy sprzedaży

Pytanie:

"W zeszłym roku sprzedałem klientowi towar za kwotę 10.000 zł. Klient towar odebrał, ale odmówił przyjęcia faktury VAT. Jako, że był to stały klient, myślałem, że jak zwykle zapłaci po terminie i wtedy odbierze fakturę, ale już nigdy się nie zgłosił. Teraz twierdzi, że nie ciążą na nim żadne zobowiązania, bo nie otrzymał faktury. Fakturę tą zaksięgowaliśmy i opłaciliśmy podatki z niej wynikające, czyli jesteśmy podwójnie stratni (towar i podatki). Nie mieliśmy upoważnienia, aby wystawic fakturę bez podpisu. Czy naprawdę klient nie jest nic winien jeśli nie odebrał faktury VAT? "

Odpowiedź prawnika: Faktura jako dowód zawarcia umowy sprzedaży

Sama faktura nie stanowi dokumentu umowy, a jedynie dodatkowo może stanowić dowód jej zawarcia. Od ważności takiej faktury nie zależy ważność całego stosunku prawnego. Najczęściej faktura jest konsekwencją i realizacją wcześniej zawartej między stronami umowy. Odmowa zapłaty za pobrany towar lub wykonaną usługę, tylko dlatego iż faktura z tego tytułu została wystawiona z opóźnieniem lub bez podpisu drugiej strony, nie jest uzasadniona.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika