Formalności przy wyrobieniu NIP-u

Pytanie:

Czy są jakieś zastrzeżenia odnośnie wyrobienia NIP-u (wiek, brak pracy)?

Masz inne pytanie do prawnika?

6.1.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Formalności przy wyrobieniu NIP-u

NIP to po prostu numer identyfikacji podatkowej. Obowiązek jego ustalenia (uzyskania) powstaje od tego samego momentu, w którym osoba czy też jednostka (o których niżej) stają się podatnikami. Innymi słowy nie wiek, czy pozostawanie w stosunku pracy jest warunkiem nadania NIP-u, ale powstanie obowiązku podatkowego. Nadanie NIP-u ma charakter obowiązkowy. Powszechnemu obowiązkowi ewidencyjnemu, określonemu w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników podlegają:

  1. osoby fizyczne,
  2. osoby prawne oraz
  3. jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami.

Nadanie NIP następuje na podstawie zgłoszenia identyfikacyjnego w drodze decyzji wydawanej przez naczelnika urzędu skarbowego. Ewidencji podatników, płatników podatków i płatników składek ubezpieczeniowych dokonują właściwi dla celów ewidencji naczelnicy urzędów skarbowych.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne