Głosowanie w sprawie absolutorium

Pytanie:

Czy członek zarządu-akcjonariusz spółki akcyjnej może na walnym zgromadzeniu spółki głosować w sprawie udzielenia absolutorium radzie nadzorczej?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.6.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Głosowanie w sprawie absolutorium

Udzielenie absolutorium z wykonania swoich obowiązków członkom rady nadzorczej wymaga podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie akcjonariuszy. Akcjonariusz będący równocześnie członkiem zarządu również może głosować w sprawie udzielenia takiego absolutorium. Kodeks spółek handlowych nie przewiduje bowiem w tym przypadku żadnych ograniczeń.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne