Kontrakt menadżerski z pracodawcą a ZUS

Pytanie:

Cudzoziemiec posiadający w Polsce ograniczony obowiązek podatkowy podpisał z polską spółką umowę o pracę i kontrakt menadżerski. Osoba ta podlega w Polsce ubezpieczeniom społecznym. Umowa o pracę i kontrakt są podpisane z tym samym podmiotem. Rozumiem, że z punktu widzenia ubezpieczeń społecznych kontrakt menadżerski jest traktowany tak jak umowa zlecenie. Czy w takiej sytuacji (kontrakt i umowa o pracę z tym samym podmiotem), składki na ubezpieczenie chorobowe są obowiązkowe czy dobrowolne?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.2.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Kontrakt menadżerski z pracodawcą a ZUS

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, podlegają ubezpieczeniom społecznym.  Zatem, zgodnie z tą regulacją świadczący usługi na podstawie kontraktu menadżerskiego podlega ubezpieczeniom społecznym.

W tym miejscu należy rozważyć zbieg ubezpieczeń z tytułu umowy o pracę i kontraktu menadżerskiego. Umowa o pracę podlega pełnemu zakresowi ubezpieczeń społecznych - rentowemu, emerytalnemu, chorobowemu i wypadkowemu. Ponieważ kontrakt menadżerski został zawarty z tym samym pracodawcą co umowa o pracę, podlega Pani również obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu kontraktu menadżerskiego. Ubezpieczenie chorobowe jest w przypadku kontraktu menadżerskiego dobrowolne, a wypadkowemu ubezpieczeniu podlegają świadczący usługi w siedzibie zleceniodawcy. Zarówno z tytułu umowy o pracę jak również z kontraktu menadżerskiego uiszcza się składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: