Kopie świadectw w aktach byłego pracownika

Pytanie:

Czy pracodawca pozostawia w aktach osobowych pracownika, z którym została rozwiązana umowa o pracę, kopie jego świadectwa szkolnego oraz wcześniejszych świadectw pracy? Czy też jest zobowiązany wydać byłemu pracownikowi kopie tych dokumentów wraz z aktualnym świadectwem pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.6.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Kopie świadectw w aktach byłego pracownika

Pracodawca może przechowywać dokumenty dotyczące danego pracownika. Do takich w szczególności należy kopia świadectwa pracy. Ponadto należy zaznaczyć, że oryginały dokumentów takich jak świadectwa maturalne, dyplomy itp. muszą być pracownikowi bezwzględnie zwrócone w dniu jego odejścia z pracy.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne