Koszty egzekucji komorniczej

Pytanie:

"Wyrokiem sądu grodzkiego, za przekroczenie szybkości zostałem ukarany grzywną 100 zł i koszty razem 160 zł w związku z trudną sytuacją nie byłem w stanie opłacić grzywny. Sąd przekazał sprawę do komornika ten, w pierwszym piśmie od razu do zakładu pracy wystąpił o 160 zł dla sądu plus odsetki (za dwa miesiące) oraz jego koszty razem 430 zł. Proszę podać na jakiej podstawie prawnej komornicy naliczają takie wysokie koszty i czy w ogóle mogą w takiej wysokości naliczać."

Odpowiedź prawnika: Koszty egzekucji komorniczej

Podstawą prawną do roszczenia przez komorników opłat stanowiących koszty czynności egzekucyjnych odnaleźć można w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 ze zm.).

Zostały one określone w art. 39-60 wyżej wymienionej ustawy. Składają się na nie, zarówno wydatki ponoszone przez komornika w toku egzekucji, takie jak:

  1. należności biegłych;
  2. koszty ogłoszeń w pismach;
  3. koszty transportu specjalistycznego, przejazdu poza miejscowość, która jest siedzibą komornika, przechowywania i ubezpieczania zajętych ruchomości;
  4. należności osób powołanych, na podstawie odrębnych przepisów, do udziału w czynnościach;
  5. koszty działania komornika poza terenem rewiru komorniczego;
  6. koszty doręczenia środków pieniężnych przez pocztę lub przelewem bankowym;
  7. koszty uzyskiwania informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego

jak również określone w art. 43-60 ustawy opłaty egzekucyjne.

Nie bez znaczenia również dla wysokości kosztów komorniczych pozostaje sprawa opłat za czynności komorników niebędących czynnościami egzekucyjnymi. Wysokość z kolei tych określona zostały w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za czynności komorników niebędące czynnościami egzekucyjnymi (Dz.U. z 2006 r. Nr 42, poz. 289).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika