Koszty założenia w spółce komandytowej

Pytanie:

"Została założona spółka komandytowa. Komplementariuszem i komandytariuszem są osoby fizyczne. Spółka będzie prowadzić księgi rachunkowe. Czy koszty podpisania aktu notarialnego założenia spółki, zgłoszenia spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji VAT mogą być kosztem uzyskania przychodu w spółce?"

Odpowiedź prawnika: Koszty założenia w spółce komandytowej

Zgodnie z art. 109 Kodeksu spółek handlowych, spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do rejestru. Osoby, które działały w imieniu spółki po jej zawiązaniu, a przed jej wpisem do rejestru, odpowiadają solidarnie. Zatem do momentu wpisania spółki komandytowej do rejestru, koszty związane z jej założeniem obciążają wspólników, a nie spółkę (w tym zwłaszcza koszty podpisania aktu notarialnego założenia spółki, zgłoszenia spółki do Krajowego Rejestru Sądowego). Ponieważ te koszty nie są ponoszone przez spółkę, mogą być kwestionowane jako koszty uzyskania przychodów spółki.

Rejestracja VAT jest na ogół dokonywana po wpisie spółki do rejestru i wydatek z nią związany może być kosztem uzyskania przychodu w spółce.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika