Liczenie głosów oddanych podczas głosowania

Pytanie:

Czy podczas głosowania w spółce akcyjnej, głosy wstrzymujące się są w podsumowaniu liczone jako głosy przeciw? Proszę o podanie podstawy prawnej.

Masz inne pytanie do prawnika?

29.4.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Liczenie głosów oddanych podczas głosowania

Zgodnie z art. 4. § 1 pkt. 9 ksh, głosy są to głosy: „za”, „przeciw” lub „wstrzymujące się” oddane podczas głosowania w sposób zgodny z ustawą, umową albo statutem spółki. Wynika z powyższego, że głosy wstrzymujące się należą do głosów oddanych, a to oznacza, że głosy te mają znaczenie takie jak głosy „przeciw”, gdyż aby przegłosować uchwałę liczy się głosy „za” i porównuje ich liczbę z wszystkimi głosami oddanymi, a więc z głosami „przeciw” i wstrzymującymi się.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Wybory do Europarlamentu ważne? Już wiadomo

Wybory do Europarlamentu ważne? Już wiadomo

Wybory do Parlamentu Europejskiego są ważne - orzekł Sąd Najwyższy. W głosowaniu, które odbyło się 25 maja, Polacy wybrali 51 europosłów.Do SN wpłynęły 64 protesty wyborcze. W przypadku 13 protestów SN uznał, że zarzuty protestu są zasadne w całości lub części, lecz naruszenie przepisów kodeksu wyborczego lub przestępstwo przeciwko wyborom nie miało wpływu na wynik wyborów. (...)

Sposób liczenia głosów w spółce z o.o.

Sposób liczenia głosów w spółce z o.o.

Uchwały zgromadzenia wspólników spółki z o.o. zapadają bezwzględną większością głosów, o ile regulacje umowne lub ustawowe nie stanowią inaczej. Ta prosta formuła może jednak w praktyce przysporzyć kłopotów. Definicję bezwzględnej większości głosów, którą posługuje się Kodeks spółek handlowych można znaleźć w art. 4 § 1 pkt 10. Zgodnie z tym przepisem bezwzględna (...)

Zmiany w Kodeksie wyborczym. Oto propozycje prezydenta

Zmiany w Kodeksie wyborczym. Oto propozycje prezydenta

Dziewięcioletnia kadencja członków PKW, wprowadzenie klasyfikowania głosów nieważnych, możliwość rejestracji pracy obwodowych komisji przez mężów zaufania po zakończeniu głosowania, przezroczyste urny - zakłada prezydencki projekt zmian w Kodeksie wyborczym. Bronisław Komorowski podpisał projekt, kierując go do Sejmu. - Musimy przełamać, pokonać zjawiska kryzysowe związane (...)

Jednak będą obserwatorzy przy wyborach?

Jednak będą obserwatorzy przy wyborach?

Być może po raz pierwszy nad wyborami w naszym kraju czuwać będą międzynarodowi obserwatorzy z Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Zresztą prawo międzynarodowe nakłada na Polskę obowiązek zapraszania takich osób na każde wybory. (...) Konrad Olszewski tłumaczy, że obserwatorzy OBWE śledzą nie tylko przebieg głosowania i liczenie głosów, ale przede wszystkim sprawdzają, (...)

Wybory 2011. Sam kontroluj liczenie głosów

Wybory 2011. Sam kontroluj liczenie głosów

Przekonaj się osobiście, czy podczas wyborów nie dojdzie do łamania prawa. Jeśli obawiasz się fałszowania wyborów lub po prostu chcesz przekonać się, jak wygląda praca komisji wyborczej, to powinieneś zgłosić się na męża zaufania. Kto może nim zostać? – Nie ma konkretnych wymogów. Państwowa Komisja Wyborcza stawia tylko jeden warunek. Może to być tylko (...)

Referendum atomowe. Jak będzie wyglądało?

Referendum atomowe. Jak będzie wyglądało?

Jeśli do niego dojdzie, być może zagłosujemy przez dwa dni, ale nie przez pełnomocnika. SLD chce, by kwestie budowy elektrowni rozstrzygnąć w referendum. Według klubu głosowanie mogłoby się odbyć wraz z jesiennymi wyborami parlamentarnymi. Głosowania nie wyklucza też premier Donald Tusk. Według niego bez akceptacji społecznej tego typu przedsięwzięcia w Polsce nie mają sensu. W sprawach (...)

Wybory parlamentarne - 13 października 2019 r.

Wybory parlamentarne - 13 października 2019 r.

9 sierpnia 2019 roku w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Sejmu i Senatu. Zgodnie z tym postanowieniem, wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 13 października 2019 roku. Lokale wyborcze w Polsce będą otwarte od godziny 7:00 do godziny 21:00. O czym warto pamiętać przy głosowaniu? Jak (...)

Jak głosować na prezydenta w II turze?

Jak głosować na prezydenta w II turze?

W wyborczej dogrywce wybierzemy między Bronisławem Komorowskim a Jarosławem Kaczyńskim. O tym, kto zostanie prezydentem RP, zdecydujemy 4 lipca. W pierwszej turze wyborów prezydenckich Bronisław Komorowski uzyskał 41,54 proc. głosów, a Jarosław Kaczyński - 36,46 procent. Zgodnie z ustawą o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 Nr 47, poz. 544), jeżeli (...)

Limit 30-krotności składek bez zmian

Limit 30-krotności składek bez zmian

Trybunał Konstytucyjny orzekł nieprawidłowość procesu legislacyjnego podczas głosowania w Senacie nad ustawą znoszącą górny limit składek na ZUS. Uznał, że ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw znosząca ograniczenie podstawy rocznej składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (...)

Obowiązek zwrotu przez członka zarządu zaciągniętego zobowiązania od spółki - opinia prawna

Obowiązek zwrotu przez członka zarządu zaciągniętego zobowiązania od spółki - opinia prawna

Stan faktyczny Doszło po śmierci byłego Prezesa Zarządu Spółki z o.o. do wykrycia przestępstw przez niego popełnianych (obciążanie kosztami spółki za budowę prywatnego domu). Dwaj pozostali członkowie Zarządu postanowili w imieniu Spółki dochodzić odszkodowania za działanie na jej szkodę. Zapadło wiele wyroków, w tym również w Sądzie Najwyższym orzekających winę byłego (...)

Siła głosu we wspólnocie mieszkaniowej

Siła głosu we wspólnocie mieszkaniowej

We wspólnotach mieszkaniowych można głosować także według zasady: jeden właściciel to tylko jeden głos. I nie jest wtedy ważne, ile kto ma mieszkań. Takiego sposobu liczenia głosów musi zażądać jedna piąta właścicieli. Takie wyjaśnienie zawiera wyrok Sądu Najwyższego. Art. 23 ust. 2a ustawy z 1994 r. o własności lokali, który pozwolił głosować wedle tej metody, obowiązuje (...)

Specyfika liczenia terminów w prawie pracy

Specyfika liczenia terminów w prawie pracy

Rola tematyki liczenia terminów w przepisach powszechnie obowiązującego jest niewątpliwie ważna i wymaga wiele uwagi. Wiele instytucja prawa cywilnego, karnego czy administracyjnego odwołuje się do upływu określonego terminu, wyrażonego w różnych jednostkach czasu. Dlatego też regulacje kodeksowe często zawierają osobny rozdziały poświęcone szczegółowemu, często (...)

Stawka VAT w odniesieniu do usług obsługi wartości pieniężnych

Stawka VAT w odniesieniu do usług obsługi wartości pieniężnych

Minister Finansów dnia 2 stycznia 2020 r. wydał interpretację ogólną w sprawie stawki VAT stosowanej do usług obsługi (obróbki) wartości pieniężnych, w tym obsługi bankomatów (cashprocessing, cashhandling). Co z niej wynika? ##baner## Czego dotyczy interpretacja przepisów prawa podatkowego? Wskazana interpretacja dotyczy zastosowania właściwej stawki (...)

Jak ubiegać się o certyfikat księgowy?

Jak ubiegać się o certyfikat księgowy?

Kto może usługowo prowadzić księgi rachunkowe?Enumeratywne wyliczenie zawiera § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zgodnie z tym przepisem, działalność usługową w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych (tzw. usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych) mogą wykonywać następujące (...)

Generalny Pomiar Ruchu 2020

Generalny Pomiar Ruchu 2020

23 stycznia 2020 r. rozpoczął się Generalny Pomiar Ruchu na sieci dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Zebrane informacje zostaną wykorzystane przy podejmowaniu decyzji dotyczących m.in. budowy nowych dróg i utrzymania sieci drogowej w jak najlepszym stanie. W tym roku pomiary będą wykonywane w 2285 punktach. Generalny Pomiar (...)

Uczestnictwo pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek

Uczestnictwo pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek

 W związku z wprowadzeniem regulacji dotyczącej transgranicznego łączenia spółek kapitałowych, należało również uregulować sytuację pracowników łączących się spółek. Problematyka ta została ugruntowana w ustawie z dnia 28 kwietnia 2008 r. o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia spółek (...)

Jak nie dać się cyberprzemocy?

Jak nie dać się cyberprzemocy?

Co trzeci nastolatek, który doświadczył przemocy w Internecie, nikomu o tym nie powiedział, nikogo nie poprosił o pomoc - to jeden z wniosków najnowszego badania NASK "Nastolatki 3.0". Jak radzić sobie z tym problemem? ##baner## Mniej niż zero – cyberzło Jak wspomniano, agresja w Internecie jest już niemal zjawiskiem powszechnym. Ponad połowa młodych użytkowników (...)

Wymiana udziałów (akcji) a podatek dochodowy

Wymiana udziałów (akcji) a podatek dochodowy

Interpretacja ogólna MFFiPR z 7 maja 2021 r. (nr DD7.8203.1.2021) dotyczy stosowania przepisów o podatku dochodowym regulujących transakcje wymiany udziałów (akcji). Interpretacja została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 maja 2021 r. poz. 76. Poznaj jej tezy. ##baner## Przepisy podatkowe Interpretacja odnosi (...)

Czym się różnią czynności zwykłego zarządu od czynności przekraczających zwykły zarząd?

Czym się różnią czynności zwykłego zarządu od czynności przekraczających zwykły zarząd?

Zarząd rzeczą wspólną Wielość podmiotów występujących po stronie właścicielskiej wiąże się z szeregiem trudności, przede wszystkim w zakresie zarządzania przedmiotem wspólnej własności. Zarząd rzeczą wspólną, współposiadanie rzeczy, korzystanie z niej przez współwłaścicieli, a także wspólne ponoszenie ciężarów związanych (...)

Większość zatrudnia po znajomości

Większość zatrudnia po znajomości

Ponad 63 proc. małych przedsiębiorstw i ponad 57 proc. średnich najczęściej zatrudnia pracowników z polecenia. Wynika tak z badań przeprowadzonych przez Katedrę Socjologii Ekonomicznej SGH – informuje Gazeta Prawna. – Nie ma w tym nic zaskakującego, gdy dotyczy firm prywatnych – ocenia w rozmowie z dziennikiem prof. Henryk Domański, socjolog z PAN. Są także firmy, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wyłączenie wspólnika z głosowania

Wyłączenie wspólnika z głosowania

W umowie spółki z o.o. nie ma innych postanowień niż wynikające z ksh. Czterech wspólników (40% kapitału, 20% kapitału, 20% kapitału i 20% kapitału). Wspólnicy są jednocześnie czterema członkami (...)

Pełnomocnictwo do głosowania na zebraniu

Pełnomocnictwo do głosowania na zebraniu

Członkowie wspólnoty chcą zmienić sposób zarządzania nieruchomością, w tym celu organizowane jest zebranie wspólnoty, jednak prawdopodobnie nie będzie większości, żeby podjąć odpowiednią (...)

Ważność uchwały o odwołaniu zarządu

Ważność uchwały o odwołaniu zarządu

W czerwcu br. podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki XYZ sp. z o.o. wspólnicy odwołali jednoosobowy zarząd spółki w głosowaniu jawnym, a następnie dzień później na Nadzwyczajnym (...)

Zmiana umowy spółki - liczenie większości głosów

Zmiana umowy spółki - liczenie większości głosów

Spółka z o.o. Zmiana umowy spółki ma dotyczyć: ograniczenia ilości osób w Zarządzie oraz likwidację wymogu posiadania Rady Nadzorczej. Spółka ma 2 wspólników: 1 - 66%, 2 - 33%. Żaden wspólnik (...)

Udzielenie absolutorium.

Udzielenie absolutorium.

Mam pytanie co do udzielania absolutorium w Spółce z o.o.. Jakie jest w końcu głosowanie w sprawie udzielania absolutorium jawne - jest to sprawa osobowa- czy tajne (tzn art. 231 par. 4) czy głosowanie (...)

Rodzaj głosowania

Rodzaj głosowania

Spółka z o.o. ma na najbliższym zgromadzeniu powołać pełnomocnika działającego na rzecz i w imieniu spółki do dokonania jednorazowej czynności. Czy w takim przypadku wymagane jest głosowanie (...)

Sprawa osobowa a głosowanie jawne

Sprawa osobowa a głosowanie jawne

Sytuacja dotyczy spraw osobowych - wyznaczenie pensji - jej podwyższenie lub obniżenie dla jednego z członków z zarządu, który jest jednocześnie jednym z wspólników. Jakie głosowanie powinno (...)

Zasady głosowania przy udzielaniu absolutorium

Zasady głosowania przy udzielaniu absolutorium

Na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników będzie udzielane absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej. Czy jest to głosowanie tajne i w formie pisemnej? Czy decyduje tu większość głosów? Czy Radzie (...)

Głosowanie wg zasady jeden właściciel - jeden głos

Głosowanie wg zasady jeden właściciel - jeden głos

Art. 23 ust. 2 Ustawy o własności lokali mówi, że w określonej sprawie można głosować w ten sposób, że na każdego właściciela przypada jeden głos. Czy do każdej Uchwały należy załączyć (...)

Obliczanie głosów w przypadku współwłasności

Obliczanie głosów w przypadku współwłasności

W budynku, w którym utworzono wspólnotę, jest 6 mieszkań. Osoba A posiada jedno mieszkanie, podobnie osoba B. Pozostałe mieszkania w liczbie 4 stanowią współwłasność dwóch osób. Czy właściciele (...)

Liczenie czasu zatrudnienia na okres próbny

Liczenie czasu zatrudnienia na okres próbny

Chciałbym zatrudnić pracownika na umowę o pracę na okres próbny od 09.05.2007r. do 09.08.2007 r. Wyliczyłem, że to 93 dni. Czy nie przekroczyłem 3 miesięcy na jaki maksymalnie może być zawarta (...)

Koniec terminu liczonego w miesiącach

Koniec terminu liczonego w miesiącach

Kiedy, według kodeksu cywilnego, następuje koniec terminu liczonego w miesiącach? Zgodnie z przepisem art. 112 kc termin liczony w miesiącach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub (...)

Sposób liczenia terminu na odpowiedź na pozew

Sposób liczenia terminu na odpowiedź na pozew

Wezwanie na rozprawę rozwodową, datowane na 19 stycznia, odebrałem na poczcie w dniu 6 lutego. Zostałem zobowiązany do złożenia odpowiedzi w terminie 14 dni oraz wezwany na rozprawę na 16 lutego. (...)

Sposób liczenia terminów w prawie cywilnym

Sposób liczenia terminów w prawie cywilnym

Chcę wypowiedzieć umowę zlecenia, którą zawarłam. Nie wiem jak liczyć jednomiesięczny okres wypowiedzenia o którym mowa jest w umowie. Od połowy miesiąca, jeśli wypowiadam ją w połowie miesiąca? (...)

Zasady obliczania większości kwalifikowanej

Zasady obliczania większości kwalifikowanej

Ile to jest, kwalifikowana większość? Biorąc pod uwagę 100% udziałów w spółce z o.o? Głosowanie odbywa się w postaci większości zwykłej, kwalifikowanej lub bezwzględnej. Czym różnią się (...)

Kwalifikowana większość głosów

Kwalifikowana większość głosów

Co to jest "większość kwalifikowana" ? W przypadku większości kwalifikowanej mamy do czynienia z sytuacją, gdy określone rozwiązanie nabiera mocy wiążącej, gdy za jego przyjęciem głosowała (...)

Bezwzględna większość głosów

Bezwzględna większość głosów

Zgodnie z umową spółki uchwały zgromadzenia wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych z wyjątkiem przypadków, które wymagają większości kwalifikowanej. Czy uchwałę (...)

Uchwała o zbyciu nieruchomości

Uchwała o zbyciu nieruchomości

Czy do powzięcia uchwały walnego zgromadzenia dotyczacej zbycia nieruchomości będącej jednocześnie siedzibą spółki z o.o. wymagana jest kwalifikowana większość głosów? Istotnie, w myśl art. (...)

Rozporządzanie udziałem we współwłasności

Rozporządzanie udziałem we współwłasności

Jak rozumieć komentarz do Art. 198 KC (Kodeks cywilny z komentarzem, opracowanie Grażyny Zdziennickiej-Kaczochy, wydawnictwo Sigma) "Rozporządzanie udziałem może polegać na jego sprzedaży, wydzierzawieniu, (...)

FORUM PRAWNE

Procedura Wyboru Prezesa (Członka Zarządu w Sp. z o.o.)

Procedura Wyboru Prezesa (Członka Zarządu w Sp. z o.o.) Dotyczy: Procedura Wyboru Prezesa (Członka Zarządu w Sp. z o.o.) Dzień Dobry, w spółce z o.o. podział własności jest następujący: Udziałowiec (...)

głosowanie korespondencyjne

głosowanie korespondencyjne Dowiedziałem się że w tym roku będzie możliwość głosowania korespondencyjnego, co dokładnie przepisy mówią o takich przypadkach? Kiedy będzie można i co trzeba (...)

Kiedy głosowanie?

Kiedy głosowanie? Głosować nigdy nie głosowałem i głosować nie będę (nawet na partię piwa głosu nie dałem). Tutaj, może bym się skusił ale tych ludzi osobiście nie znam i nie wiem jaki (...)

Głosowanie na zebraniach wspólnoty

Głosowanie na zebraniach wspólnoty Czy zasada głosowania "1 lokal = 1 głos" powinna być uchwalana na początku każdego zebrania wspólnoty, czy też wystarczy podjąć taką uchwałę raz. (...)

Ustawa wspólnoty mieszkaniowej

Ustawa wspólnoty mieszkaniowej Witam serdecznie, Mam "problem" z uchwałą we wspólnocie mieszkaniowej. Wspólnota docelowo będzie się składała z 5 budynków, w tym momencie 3 z nich są wybudowane, (...)

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

Transakcje wymiany PLN na USD w kantorze internetowym, a podatek i PIT-36

Transakcje wymiany PLN na USD w kantorze internetowym, a podatek i PIT-36 Witam. Kieruję się do Państwa z prośbą o poradę. Dzwoniłam wielokrotnie w tej sprawie do informacji skarbowej ale niestety (...)

Bezpodstawne oskarżenie o kradzież i odszkodowanie.

Bezpodstawne oskarżenie o kradzież i odszkodowanie. Witam, wczoraj spotkałem się z przykrą sytuacją oskarżenia mnie oraz mojej partnerki o kradzież, niesłusznie. Od początku, pracuje na magazynie, (...)

Podział udziałów w nieruchomości

Podział udziałów w nieruchomości Witam. Z moją partnerka planujemy zakup nieruchomości w stanie deweloperskim za kwotę łączna 210 000 zł. 60 000 zł pochodzić będzie z jej wkładu własnego (...)

Umowa wykonana - brak zapłaty

Umowa wykonana - brak zapłaty Witam, wiem, że wątek jednostronnie dotrzymanej umowy był już poruszany, niemniej jednak proszę o Państwa pomoc/konsultacje w wypadku poniższej sprawy. Pracuję w (...)

Ketokonazol leki sprzedam rak prostaty watroby nowotwor onkologiczny cytostatyk lek przeciwrakowy przeciwnowotworowy terapia raka

Ketokonazol leki sprzedam rak prostaty watroby nowotwor onkologiczny cytostatyk lek przeciwrakowy przeciwnowotworowy terapia raka Ketokonazol leki sprzedam rak prostaty watroby nowotwor onkologiczny cytostatyk (...)

Dobrać raka do leków przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram

Dobrać raka do leków przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram Zamiast projektować leki działające na dany nowotwór, można zmienić nowotwór tak, aby stał się wrażliwy na istniejące (...)

Skąd bierze się odporność na leczenie raka prostaty? Leki

Skąd bierze się odporność na leczenie raka prostaty? Leki Leki przeciwpasożytnicze, przeciwgrzybicze, antybiotyki terapie antynowotworowe w leczeniu raka alternatywne eksperymentalne leki rak nowotwór (...)

Nowe leki na raka przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Nowe leki na raka przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna W uznanej za przegraną wojnie z nowotworami pojawiła się nadzieja W wojnie z nowotworami złośliwymi zapowiadała się (...)

Ile kosztuje leczenie raka piersi w Polsce? Leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Ile kosztuje leczenie raka piersi w Polsce? Leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna Kiedy człowiek dowiaduje się, że ma raka i musi zacząć leczenie, problemem finansowym nie (...)

Porady prawne