Czy sąd może zdecydować o likwidacji spółki z o.o. jeśli ta posiada niespłacone zobowiązania?

Pytanie:

"Czy sąd może zdecydować o likwidacji spółki z o.o. jeśli ta posiada niespłacone zobowiązania?"

Odpowiedź prawnika: Czy sąd może zdecydować o likwidacji spółki z o.o. jeśli ta posiada niespłacone zobowiązania?

Sąd może postanowić o rozwiązaniu spółki kapitałowej wyłącznie z przyczyn wskazanych z art.21 par.1 kodeksu spółek handlowych oraz z przyczyn wskazanych w art.25 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Żaden z tych przepisów nie przewiduje rozwiązania spółki z powodu jej niewypłacalności. Na tą okoliczność może zostać ogłoszona upadłość spółki. Upadłość jednak nie jest ogłaszana z urzędu ale na wniosek spółki lub wierzycieli.

 

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika