Majątkowe prawa autorskie

Pytanie:

Jaka jest istota majątkowych praw autorskich?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.4.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Majątkowe prawa autorskie

Istotą majątkowych praw autorskich jest fakt, że uprawniony z ich tytułu ma wyłączne prawo do korzystania i czerpania korzyści z utworu. Uprawniony – twórca – może rozporządzić swoim prawem np. udzielając licencji wyłącznej lub niewyłącznej na korzystanie z utworu innemu podmiotowi za odpowiednim wynagrodzeniem. Jeżeli podmiot nieuprawniony z tytułu umowy licencyjnej, umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich lub bez zgody twórcy, korzysta z utworu w celu zarobkowym, a więc w zakresie przekraczającym granice dozwolonego użytku, dopuszcza się naruszenia autorskich praw majątkowych. Z naruszeniem autorskich praw majątkowych wiążę się szereg roszczeń, z którymi uprawniony może wystąpić do podmiotu naruszającego, w celu ochrony przysługującego mu prawa.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: