Autorskie prawa majątkowe i ich charakterystyka

Pytanie:

Czym są autorskie prawa majątkowe?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W odróżnieniu od autorskich praw osobistych, autorskie prawa majątkowe wiążą się z materialną eksploatacją utworu. Prawa te mogą być przedmiotem obrotu. Autorskie prawa majątkowe generalnie uregulowane zostały w art. 17 prawa autorskiego. Artykuł ten stanowi: Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Osoba dysponująca autorskimi prawami majątkowymi do utworu (pierwotnie będzie nim twórca) może swobodnie (z wyjątkiem nienaruszalności autorskich praw osobistych) korzystać i rozporządzać tym utworem. Oczywiście również następcy prawni, którzy nabyli autorskie prawa majątkowe mogą nimi dalej rozporządzać.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: