Naruszenie posiadania w umowie najmu

Pytanie:

Czy urzędnik/zarządca Zakładu Komunalnego ma prawo zabrać (ustnie, pod presją) najemcy komórkę, którą ten ma w umowie najmu i tylko dzięki najemcy ona jeszcze stoi.

Masz inne pytanie do prawnika?

17.3.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Naruszenie posiadania w umowie najmu

Najemca komórki, jako jej posiadacz, korzysta z ochrony posesoryjnej przewidzianej w Kodeksie cywilnym w art. 342-344. W związku z powyższym można wystąpić do sądu z roszczeniem o przywrócenie posiadania i zaniechanie jego dalszych naruszeń. Przedstawiciel Zakładu Komunalnego będącego właścicielem rzeczonej komórki może, w celu pozbawienia najemcy praw do niej, wypowiedzieć (z zachowaniem ustawowych terminów) umowę najmu. Dopiero po rozwiązaniu łączącego Zakład Komunalny (gminę) i najemcę stosunku prawnego możliwe jest odebranie przez właściciela (gminę) posiadania tej rzeczy.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne