Niekorzystanie ze zwolnienia L4

Pytanie:

Lekarz wystawił mi zwolnienie z pracy z powodu choroby. Czy mam prawo niekorzystać z tego zwolnienia (tzn. nie złożyć go w mojej firmie i przychodzić do pracy)?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.2.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Niekorzystanie ze zwolnienia L4

Zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, wystawione zgodnie z przepisami o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy jest jednym z dowodów usprawiedliwiających nieobecność pracownika w pracy. Niewątpliwie zatem osoba, której lekarz wystawił zwolnienie od pracy jest uprawniona do skorzystania z niego i niestawienia się do pracy (oczywiście należy pracodawcę o tym powiadomić, a nie czynić to samowolnie). Natomiast w odpowiedzi na pytanie czy pracownik może niekorzystać ze zwolnienia lekarskiego należy jednak podkreślić, że art. 229 § 4 Kodeksu pracy stanowi, że pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. A zatem to na pracodawcy spoczywa obowiązek by nie dopuścić pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań. Oczywiste jest, że pracownik nie może jednocześnie być niezdolny i zdolny do pracy. Pracodawca nie powinien dopuszczać do pracy pracownika, wobec którego są przeciwwskazania lekarskie, ponieważ jest on zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikom. Obecność pracownika chorego może powodować zagrożenie dla pozostałych pracowników lub dla samego chorego.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne