Nieokreślenie spadkobierców - konsekwencje

Pytanie:

"Czy nie podając przed sądem innych spadkobierców o których wiem, mogę narazić się na konsekwencje?"

Odpowiedź prawnika: Nieokreślenie spadkobierców - konsekwencje

Pod względem skutków karnych zapewnienie jest równoznaczne ze złożeniem zeznań pod przyrzeczeniem, o czym sędzia powinien uprzedzić składającego zapewnienie. Oznacza to, że złożenie zapewnienia przed sądem, że nie ma innych spadkobierców zmarłego w sytuacji, gdy w rzeczywistości tacy istnieją, będzie skutkowało pociągnięciem osoby, która złożyła takie zapewnienie do odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika