Obiektywne dobro dziecka

Pytanie:

Co należy rozumieć pod pojęciem "obiektywne dobro dziecka"?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.5.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Obiektywne dobro dziecka

Pojęcie obiektywnego dobra dziecka nie ma swej ustawowej definicji. Należy w związku z tym odwołać się do kategorii pozaprawnych. Przede wszystkim dziecku, jak każdemu człowiekowi przysługuje prawo do godziwych warunków życia. Dobro dziecka, z pewnością będzie wymagało troski rodziców o właściwy rozwój i wychowanie dziecka. Wszystkie poczynania rodziców powinny być kierowane tak, aby jak najlepiej służyły interesom dziecka. Obiektywne dobro dziecka powinno być oceniane na podstawie obiektywnie przyjętych reguł prawidłowego postępowania, przy uwzględnieniu wieku dziecka, stopnia rozwoju fizycznego i psychicznego, uzdolnień. Należy również uwzględnić cechy charakterologiczne, a także właściwość rodziny i środowiska, w którym się wychowuje. Dobro dziecka należy odnosić również do płaszczyzny majątkowej. Dobro dziecka przejawia się również w dbałości o prawidłową gospodarkę i zarząd jego majątkiem. Dobro dziecka wymaga od rodzieców maksymalnego stopnia staranności i dbałości o jego interesy.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne