Obligatoryjność tworzenia ZFŚS

Pytanie:

Posiadamy firmę - sp. zo.o., zatrudniamy powyżej 20 osób na pełnym etacie. Nie mamy utworzonego ZFŚS, czy musimy wypłacać świadczenie urlopowe, czy możemy to skorzystać z \"ustawowej dobrowolności\" i nie wypłacać tego świadczenia? Świadczenia urlopowe - czy trzeba je wypłacać zatrudniając ponad 20 osób?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.7.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Obligatoryjność tworzenia ZFŚS

Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity: Dz. U. 1996 r. Nr 70 poz. 335), fundusz tworzony jest w określonych wypadkach. Fundusz utworzony powinien zostać, jeśli pracodawca zatrudnia, według stanu na dzień 1 stycznia danego roku, co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (utworzenie jest konieczne).

Od tej zasady są pewne wyjątki. Jeśli pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, wtedy może utworzyć Fundusz albo wypłacać świadczenie urlopowe (ale nie musi).

Jeśli pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników objętych układem zbiorowym pracy, ale mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, wtedy postanowienia w sprawie nietworzenia Funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego zawiera się w układzie zbiorowym pracy. Jeżeli u pracodawcy pracownicy nie są objęci układem zbiorowym pracy, postanowienia w sprawie nietworzenia Funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego zawiera się w regulaminie wynagradzania.

W tym wypadku pracodawca zatrudnia więcej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, dlatego Fundusz powinien zostać utworzony (wtedy nie wypłaca się świadczenia urlopowego).

Jest jeszcze w ustawie przepis ustanawiający kolejny, szeroki wyjątek. U pracodawcy zatrudniającego ponad 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, na mocy zbiorowego układu pracy, może zostać postanowione, że Fundusz nie będzie tworzony (jeśli brak jest układu zbiorowego, postanowienie może znaleźć się w regulaminie wynagradzania). Natomiast jeśli brak jest zakładowej organizacji związkowej, wtedy postanowienia regulaminu wynagradzania trzeba uzgodnić z wybranym przez załogę pracownikiem.

Wyłączenie może dotyczyć zarówno utworzenia Funduszu, jak również wypłacania świadczenia urlopowego (tak Jacek Skoczyński w: Prawo pracy Warszawa 1997-2005).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

RODO

26.8.2019 przez: aleaug

Delegacja a choroba

5.7.2018 przez: Czdominika

Brak funduszu socjalnego

20.5.2018 przez: bieniekt