Obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie

Pytanie:

W 2002 roku kupiłem działkę budowlaną zabudowaną budynkiem usługowym, którego budowa zgodnie ze wszystkimi uzgodnieniami, dokumentami i zezwoleniami rozpoczęła się w 1998 roku. Po roku w 1999 w/g dziennika budowy przystąpiono do jego użytkowania w formie uruchomienia traka do cięcia granitu oraz zakładu kamieniarskiego (istnieją stosowne decyzje Urzędu Gminy, opłaty za prąd i podatki na adres budynku). Obecnie budynek jest częściowo zdewastowany, ale i tak płacę za niego podatek od nieruchomości do gminy za pow. budynku i działkę. Czy obecnie po wprowadzeniu od 1994 roku ustawy prawo budowlane obowiązuje mnie zgłoszenie budynku do użytkowania i zgłoszenie zakończenia budowy? Nadmieniam, że na wszelki wypadek osoba uprawniona dokonuje co 1,5 roku odpowiednich wpisów w dzienniku budowy, aby nie zarzucono mi dezaktualizacji pozwoleń i decyzji budowlanych w przypadku przerwy ponad 2 lata w procesie budowy. Ponadto budynek jest umieszczony na mapie ewidencyjnej. Czy mam zgłosić użytkowania budynku w nadzorze budowlanym?

Masz inne pytanie do prawnika?

21.9.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie

Nie jest do końca jasne czy po 1999 r. zakończono budowę czy nie. Z treści pytania wynika, że w tym czasie przystąpiono do użytkowania budynku, a z drugiej strony, że co 1,5 roku następują wpisy do dziennika budowy (fikcyjne?). W związku z tym wydaje się, iż do użytkowania budynku przystąpiono przed zakończeniem wszystkich prac.

Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, m. in. jeżeli: 

  • na wzniesienie obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii V, IX-XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII-XXX, 

lub 

  • przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.  

Wśród wskazanych wyżej kategorii można wymienić m. in. następujące obiekty:

  • Kategoria XVI - budynki biurowe i konferencyjne,
  • Kategoria XVII - budynki handlu, gastronomii i usług, jak: sklepy, centra handlowe, domy towarowe, hale targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże powyżej dwóch stanowisk, budynki dworcowe,  
  • Kategoria XVIII - budynki przemysłowe, jak: budynki produkcyjne, służące energetyce, montownie, wytwórnie, rzeźnie oraz obiekty magazynowe, jak: budynki składowe, chłodnie, hangary, wiaty, a także budynki kolejowe, jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe, myjnie taboru kolejowego.

Z przedstawionego przez Państwa opisu sytuacji wynika, że przystąpiono do użytkowania obiektu bez wymaganego pozwolenia. W przypadku stwierdzenia przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego pozwolenia, właściwy organ wymierza karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego. Karę stanowi iloczyn stawki opłaty (s - wynosi to 500zł), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w) podwyższony dziesięciokrotnie.  

Z przepisów prawa budowlanego wynika więc, że obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie istnieje.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: