Ochrona działaczy związkowych

Pytanie:

Jestem członkiem krajowej komisji rewizyjnej związku zawodowego. Otrzymałem wypowiedzenie z pracy. Czy członek krajowej komisji rewizyjnej związku zawodowego podlega ochronie przed pracodawcą w myśl ustawy o związkach zawodowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.6.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ochrona działaczy związkowych

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy o związkach zawodowych, pracodawca bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej nie może wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z imiennie wskazanym uchwałą zarządu jego członkiem lub z innym pracownikiem będącym członkiem danej zakładowej organizacji związkowej, upoważnionym do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

W świetle tego przepisu nie ulega wątpliwości, że ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę przysługuje tylko i wyłącznie określonym członkom związku. W związku z powyższym sam fakt bycia członkiem organu związku zawodowego nie przesądza o uzyskaniu ochrony przed wypowiedzeniem. Jeśli zatem nie przysługuje Panu ochrona z innego tytułu (np. z mocy uchwały zarządu związku zawodowego, o której mowa w powyższym przepisie), to należy uznać, że wypowiedzenie umowy o pracę nie narusza przepisów ustawy o związkach zawodowych.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne