Ochrona wzoru użytkowego, na gruncie ustawy Prawo własności przemysłowej

Pytanie:

"Jakie warunki muszą zostać spełnione, by wzór użytkowy był chroniony przez przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej?"

Odpowiedź prawnika: Ochrona wzoru użytkowego, na gruncie ustawy Prawo własności przemysłowej

Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Wzór użytkowy uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów.

Wzory użytkowe to tzw. małe wynalazki. Wzór użytkowy musi:

- być nowy – chodzi o nowość w skali światowej,

- być użyteczny – przesłanka ta zawiera cechę „przemysłowej stosowalności” polegającą na możliwości uzyskiwania chronionego wytworu w sposób powtarzalny; konieczne jest uzyskanie użytecznego, praktycznego rezultatu,

- mieć techniczny charakter – wykluczona jest ochrona odkryć naukowych czy wytworów o charakterze jedynie estetycznym.

Nie jest wymagany poziom wynalazczy, wzory użytkowe podlegają ochronie także wówczas gdy dla znawcy wynikają w sposób oczywisty ze stanu techniki (por. art. 26 p.w.p.). Dlatego też łatwiej jest uzyskać na nie ochronę.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika