Odliczenie VAT od wyposażenia lokalu

Pytanie:

Podatnik - płatnik VAT, PKPiR, dochodowy - liniowy - jest współwłaścicielem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i garażu (z żoną, która nie prowadzi działalności gospodarczej). Postanowił mieszkanie i garaż wynajmować w ramach działalności gospodarczej (wpisał nieruchomość do ewidencji środków trwałych i amortyzuje od pełnej kwoty, jaką zapłacili za nieruchomość). Obecnie w tym lokalu prowadzi własną działalność opodatkowaną stawką 22%. Ma zamiar cały lokal wynająć, ale jeszcze nie wie, czy mieszkanie i garaż wynajmie firmie na cele usługowe, czy też osobie fizycznej na cele mieszkaniowe. Czy wyposażając obecnie lokal w pralkę, lodówkę, meble itp. ma prawo do pełnego odliczenia VAT - zakładając, że lokal wynajmie za 3-4 miesiące na cele mieszkalne?

Masz inne pytanie do prawnika?

27.12.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odliczenie VAT od wyposażenia lokalu

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zatem o ile lokal będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi powinno służyć odliczenie VAT od zakupionego wyposażenia lokalu.

Usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek, z wyłączeniem wynajmu lokali w budynkach mieszkalnych na cele inne niż mieszkaniowe są jednak zwolnione z VAT z mocy poz. 4 załącznika 4 do ustawy. W przypadku więc wynajęcia lokalu na cele mieszkalne nie można twierdzić, iż wyposażenie służy czynnościom opodatkowanym VAT. Podatnik nie będzie miał zatem prawa odliczenia podatku VAT od zakupionego wyposażenia.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne