Odmowa wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z nieruchomosci

Pytanie:

Witam. Staram się o usunięcie drzewa z mojej nieruchomości. Niestety, organ administracji odmówił wydania zezwolenia na jego wycięcie, oceniając wyłącznie jego stan zdrowia i obwód pnia drzewa. Czy organ dopełnił swoich obowiązków w sposób wystarczający? Owo drzewo zagraża budynkom.

Masz inne pytanie do prawnika?

1.10.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odmowa wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z nieruchomosci

Oględziny drzewa nie są wystarczające. Ocena stanu zdrowotnego i obwodu pnia drzewa nie jest wystarczającą podstawą do odmowy wydania zezwolenia na jego wycięcie. Konieczne jest wyczerpujące ustalenie stanu faktycznego sprawy, aby móc prawidłowo wyważyć interes ogólny i indywidualny (wymaga tego art. 7 kpa). Należało przeprowadzić dowody mające na celu weryfikację okoliczności powołanych przez wnioskodawców, a mianowicie niekorzystny wpływ drzewa na budynki. Organ weryfikacji tej w pełni nie przeprowadził. Organ powinien podjąć działania, aby wyjaśnić stan sprawy. Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych w postępowaniu administracyjnym to na organie spoczywa ciężar dowodzenia (wyrok WSA w Warszawie VII SA/Wa 1031/2005). Organ powinien był ustalić wpływ drzewa na stan budynków, bo tylko wtedy możliwa będzie ocena czy nie przekroczył granic przyznanego mu luzu decyzyjnego. Pomimo braku przesłanek jakimi kierować ma się organ wydając zezwolenie na usunięcie drzewa, nie można uznać, że organ jest związany wnioskiem strony (wyrok NSA II OSK 1887/2006). Wniosek tylko wszczyna postępowanie. O tym jaka decyzja zostanie wydana, decyduje organ.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: