Odpowiedzialność szpitala za zarażenie pacjenta

Pytanie:

Gdzie można sie zwrócić w przypadku zarażenia żółtaczką zakaźną podczas zabiegu w szpitalu?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.6.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność szpitala za zarażenie pacjenta

W przypadku zarażenia się chorobą zakaźną podczas pobytu w szpitalu Pani sąsiadka (jako osoba poszkodowana) może wystąpić do sądu z powództwem o naprawienie szkody w postaci uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia (zakłócenia w funkcjonowaniu organów wewnętrznych) będącej następstwem choroby zakaźnej powstałej w trakcie wykonanego zabiegu szpitalnego. W toku postępowania przed sądem trzeba będzie ustalić czy rzeczywiście nastąpiła szkoda w postaci zakażenia żółtaczką, czy istnieje związek przyczynowy pomiędzy powstałą szkodą a wykonanym zabiegiem (czy zakażenie żółtaczką jest skutkiem wykonego zabiegu), a także czy należy uznać że szkoda powstała z winy szpitala. Jeśli wszystkie te przesłanki zostaną ustalone i udowodnione szpital będzie zobowiązany do naprawienia szkody. Naprawienie szkody będzie obejmować wszelkie koszty wynikłe z zakażenia się żółtaczką. Na żądanie poszkodowanego szpital będzie musiał wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia. Jeżeli wskutek powstałej szkody zwiększyły się potrzeby poszkodowanej będzie mogła żądać od poszkodowanego odpowiedniej renty. Jeżeli zaś w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być ponadto przyznana renta tymczasowa. Będzie to zależało do decyzji sądu. Może też Pani sąsiadka uzyskać zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: