Odpowiedzialność za długi wspólnika-przedsiębiorcy

Pytanie:

W 2003 roku mój kolega z branży i ja zawarliśmy umowę spółki jawnej. Przed tym terminem każdy z nas prowadził jednoosobowe przedsiębiorstwo, których do chwili obecnej nie zlikwidowaliśmy. Do spółki nie wnieśliśmy naszych przedsiębiorstw jako wkładu, a jedynie niewielki wkład pieniężny w równej wysokości. W trakcie działalności spółki dowiedziałem się, że wspólnik posiada zobowiązania powstałe w wyniku działalności jego przedsiębiorstwa ale przed powstaniem spółki (zaległości w leasingach, podatkach i ubezpieczeniach ZUS). Czy jestem odpowiedzialny za te zobowiązania?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.2.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność za długi wspólnika-przedsiębiorcy

W przypadku spółki jawnej istnieje tzw. odpowiedzialność subsydiarna, co oznacza, że wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Kodeks spółek handlowych stanowi jednocześnie, że ten, kto zawiera umowę spółki jawnej z przedsiębiorcą jednoosobowym, który wniósł do spółki przedsiębiorstwo, odpowiada także za zobowiązania powstałe przy prowadzeniu tego przedsiębiorstwa przed dniem utworzenia spółki. Przepis ten stosuje się także w sytuacji, gdy umowa spółki jawnej jest zawierana przez kilku przedsiębiorców jednoosobowych, którzy kontynuują wspólnie działalność, prowadzoną poprzednio osobno, w formie tejże spółki. Wówczas każdy z nich odpowiada za zobowiązania kontrahenta powstałe przed dniem utworzenia spółki, jeżeli są związane z poprzednią działalnością gospodarczą.

Jeżeli jednak nie doszło do wniesienia przedsiębiorstw do spółki, lecz do zawiązanie spółki „obok” prowadzonej już działalności gospodarczej, wtedy powyższy przepis nie ma zastosowania. W takim wypadku nie można mówić o odpowiedzialności jednego wspólnika za długi przedsiębiorstwa drugiego wspólnika.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: