Odwołalność pełnomocnictwa

Pytanie:

Czy udzielone pełnomocnictwo można swobodnie odwołać?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.3.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odwołalność pełnomocnictwa

W kodeksie cywilnym, w części dotyczącej pełnomocnictw znajduje się regulacja, że:

Art. 101. § 1. Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane, chyba że mocodawca zrzekł się odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.

§ 2. Umocowanie wygasa ze śmiercią mocodawcy lub pełnomocnika, chyba że w pełnomocnictwie inaczej zastrzeżono z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.

Odwołalność pełnomocnictwa w każdej chwili jest konsekwencją stosunku zaufania mocodawcy do pełnomocnika i dlatego jest regułą, którą wyraża art. 101 § 1. Odwołanie pełnomocnictwa następuje przez jednostronne oświadczenie woli złożone osobie, z którą pełnomocnik miał dokonać czynności prawnej w imieniu reprezentowanego, a także pełnomocnikowi, a gdy udzielenie pełnomocnictwa nastąpiło przez oświadczenie skierowane do nieokreślonych osób -w ten sam sposób.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne