Okres zasiłkowy w przypadku świadczeń rodzinnych

Pytanie:

"Na jaki okres ustala się prawo do świadczeń rodzinnych?"

Odpowiedź prawnika: Okres zasiłkowy w przypadku świadczeń rodzinnych

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy. Okres zasiłkowy -oznacza okres od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych (art. 3 pkt. 10 ustawy o świadczeniach rodzinnych). Zgodnie zaś z art. 24 ust. 2 usr prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego. Z kolei wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 września. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia. Osoby, które nie zdążą złożyć wniosków do końca listopada danego roku nie otrzymają świadczeń rodzinnych za listopad – nie istnieje bowiem możliwość wypłaty zasiłku rodzinnego wstecz.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika