Opodatkowanie prezentów ślubnych

Pytanie:

W 1996 roku z okazji ślubu dostaliśmy wraz z małżonką od rodziny zamieszkałej na stałe w USA 5000 dolarów na budowę domu. Z pozostałych kwot od innych gości uzbierało się około 20.000 zł (suma prezentów w gotówce) od około 90 osób. Czy w tamtym okresie powinniśmy takie "prezenty" zgłosić do urzędu skarbowego i odprowadzić z tego tytułu podatek?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.5.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Opodatkowanie prezentów ślubnych

Prezent weselny (np. pieniądze w gotówce) to niewątpliwie darowizna. Podlega więc co do zasady ustawie o podatku od spadków i darowizn, tak w stanie prawnym obowiązującym w 1996 r., jak i obecnie. Nowożeńcy powinni byli wykazać podarunek w zeznaniu podatkowym dla potrzeb podatku od spadków i darowizn (tak: interpretacja Urzędu Skarbowego we Wrześni z 26 października 2005 r., ZM/4361/2005).

Oczywiście nie każdy taki prezent (darowizna) podlegał opodatkowaniu, bo w stanie prawnym obowiązującym w 1996 r. - zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn - opodatkowaniu podlegało nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

Porady prawne
  1. 6 100 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej (do tej grupy podatkowej zalicza się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów),
  2. 4 600 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej (do tej grupy podatkowej zalicza się zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych),
  3. 3 100 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej (do tej grupy podatkowej zalicza się innych nabywców).

Suma do zapłacenia zależy od grupy podatkowej i kwoty darowizny. Podatek jest progresywny i wynosi od 3 do 20 % (skala podatkowa znajduje się w art. 15 ustawy o podatku od spadków i darowizn).

Dodatkowo zwolnione było wsparcie uzyskane od najbliższej rodziny (I grupa podatkowa) na potrzeby mieszkaniowe - zwolnione od podatku od spadków i darowizn było nabycie w drodze darowizny pieniędzy lub innych rzeczy przez osobę zaliczoną do I grupy podatkowej w wysokości nie przekraczającej 6 100 zł od jednego darczyńcy, a od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 12 200 zł w okresie 5 lat od daty pierwszej darowizny, jeżeli pieniądze te lub rzeczy obdarowany przeznaczy na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni, budowę lokalu w małym domu mieszkalnym, budowę domu jednorodzinnego albo nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość (art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne