Organy spółki komandytowej

Pytanie:

Jakie są organy w spółce komandytowej, czy można w niej np. powołać zarząd i w jaki sposób podejmowane są uchwały przez komandytariuszy i komplementariuszy?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.8.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Organy spółki komandytowej

Proszę o zapoznanie się z treścią

Zasady funkcjonowania spółki komandytowej

Spółkę reprezentują komplementariusze, których z mocy umowy spółki albo prawomocnego orzeczenia sądu nie pozbawiono prawa reprezentowania spółki. Komandytariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik. W spółce tej nie działa zarząd. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki wymagana jest zgoda komandytariusza, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Ponadto, w sprawach nieuregulowanych do spółki komandytowej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: