Osiągnięcie wieku emerytalnego przez nauczyciela

Pytanie:

Co oznacza w przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania osiągnięcie wieku emerytalnego? Czy chodzi tutaj o 65 rok życia (art. 23. ust. 1 pkt 4 Karty Nauczyciela) czy też o liczbę przepracowanych lat (art. 88 Karty Nauczyciela) uprawniającą do świadczeń emerytalnych?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.6.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Osiągnięcie wieku emerytalnego przez nauczyciela

Nauczyciele mają prawo do zaopatrzenia emerytalnego z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z uwagi na fakt, iż są pracownikami podlegającymi powszechnemu systemowi ubezpieczeń społecznych. Wiek emerytalny powszechny dla nauczyciela wynosi zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUS 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn.

Określone uprawnienia w art. 88 karty nauczyciela, to tzw. emerytura bez względu na wiek emerytalny.

Ustawa o emeryturach i rentach przewiduje też możliwość przejścia na tzw. wcześniejszą emeryturę (w wieku obniżonym o 5 lat od wieku emerytalnego), ale w sytuacji nieosiągnięcia wieku emerytalnego.

Natomiast art. 23 ust. 1 pkt 4 określa wiek, z osiągnięciem którego stosunek pracy ulega rozwiązaniu z nauczycielem na mocy wypowiedzenia przez dyrektora szkoły - jest to przesłanka samoistna, uzasadniająca rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Emerytura kierowcy ciężarowego adr

17.12.2017 przez: ladaca669

Emerytura na nowych czy starych zasadach

19.4.2017 przez: emilkaaa