Oświadczenie majątkowe dyrektora biblioteki

Pytanie:

Pani X jest zatrudniona na stanowisku Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej. Czy jest zobligowana przepisami prawa do złożenia oświadczenia majątkowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.4.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Oświadczenie majątkowe dyrektora biblioteki

Obowiązek składania oświadczeń majątkowych przewiduje m.in. ustawa ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 216 poz. 1584). Dotyczy ona (art. 2 pkt 6) także wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), zastępców wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), skarbników gmin, sekretarzy gmin, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi oraz innych osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Gminna Biblioteka Publiczna jest jednostką organizacyjną gminy, a zatem osoba pełniąca funkcję jej kierownika (dyrektora) powinna złożyć oświadczenie o swoim stanie majątkowym. Ponadto podlega także innym ograniczeniom zawartym w ustawie (nie może np. prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami).

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne