Podatek od czynności cywilnoprawnych

Pytanie:

Jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamierzam kupić od stowarzyszenia pewne ruchomości (używane wyposażenie biurowe: meble, komputery itp.) oraz prawa majątkowe (domeny i witryny internetowe, pewną używaną przez stowarzyszenie nazwę). Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowane w Urzędzie Skarbowym jako płatnik VAT, bo wszelkie przychody, jakie do tej pory osiągało, były zwolnione z VAT. Ja też nie jestem VAT-owcem. Powstaje pytanie o należność podatku od czynności cywilnoprawnych, w tym wypadku od umowy kupna-sprzedaży. Art. 2 ust. 4 punkt b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi, że podatkowi nie podlegają czynności cywilnoprawne, jeśli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona z VAT z tytułu dokonania tej czynności. Otóż wydaje mi się, że stowarzyszenie powinno być zwolnione z VAT z tytułu dokonania tej czynności: jeśli chodzi o ruchomości, na podstawie Art. 43 ust. 1 punkt 1) ustawy o VAT, z którego (łącznie z ust. 2) wynika, że zwolniona z podatku jest sprzedaż towarów używanych starszych niż pół roku (wszystkie ruchomości są starsze niż pół roku, a stowarzyszenie nie uzyskiwało zwrotu VAT przy zakupie tych ruchomości). Jeśli zaś chodzi o prawa majątkowe (domeny, witryny, nazwa), których sprzedaż na podstawie Art. 8 ust. 1 ustawy o VAT najwyraźniej traktuje się jako usługi, a więc jako coś, co podpada pod ustawę o VAT, to ich wartość/cena sprzedaży będzie dużo niższa niż równowartość 10 000 Euro. Ponieważ zaś stowarzyszenie nie uzyskiwało żadnych innych przychodów, które potencjalnie podpadałyby pod VAT, więc wydaje się, że ta sprzedaż praw majątkowych powinna być z kolei zwolniona z VAT na podstawie Art. 113 ust. 1 (czy też ust. 9). Jeżeli na tej podstawie faktycznie takie zwolnienie z podatku od czynności cywilno-prawnych przysługuje (dlatego że sprzedaż jest zwolniona z VAT), to kolejne pytanie jest takie: czy aby z takiego zwolnienia skorzystać sprzedaż może być na podstawie umowy kupna-sprzedaży ze stowarzyszeniem? Czy też zamiast tego (albo w dodatku do tego) stowarzyszenie musi na te sprzedawane rzeczy wystawić rachunek? Czy może to być rachunek uproszczony (nie VAT-owski), czy musi być faktura VAT z wykazanym zwolnieniem? I czy stowarzyszenie może wystawić taki rachunek, jaki jest potrzebny nie prowadząc działalności gospodarczej i nie będąc zarejestrowanym płatnikiem VAT?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.7.2007

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Podatek od czynności cywilnoprawnych

Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

a)  opodatkowana podatkiem od towarów i usług,

b) zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:

-  umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,

umowy spółki i jej zmiany,

Porady prawne

-  umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Niestety, aby móc skorzystać z powyższego wyłączenia z powodu zwolnionej z VAT sprzedaży towarów używanych trzeba być podatnikiem VAT. Ze zwolnienia przedmiotowego z podatku od towarów i usług może bowiem korzystać jedynie podatnik VAT. W przeciwnym przypadku, idąc takim tokiem rozumowania, że każda sprzedaż towaru używanego zwolniona z VAT powodowałaby wyłączenie z PCC, zdecydowana większość transakcji sprzedaży używanych samochodów pomiędzy osobami fizycznymi podlegałaby wyłączeniu z PCC (a nie  podlega wyłączeniu i podlega opodatkowaniu). Podobnie jest ze zwolnieniem podmiotowym ze względu na kwotę obrotu. Ogólnie należy wskazać, iż celem wprowadzenia powyższego wyłączenia z PCC było wyłączenie spod opodatkowania PCC obrotu profesjonalnego podlegającego co do zasady zakresowi VAT. Zatem sprzedaż dokonana przez podmiot „nieprofesjonalny” (który nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem VAT) podlega PCC.

Odnośnie udokumentowania transakcji sprzedaży, podmiot, który nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem VAT, nie może wystawiać faktur VAT oraz nie jest zobowiązany do wystawiania rachunków w rozumieniu Ordynacji podatkowej. Generalnie wystarczającą formą dokumentacji w takim przypadku jest umowa sprzedaży. Polecamy również artykuł: Kto może wystawiać faktury VAT, faktury elektroniczne, a kto rachunki?

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy spółki

Podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy spółki

Umowy spółki jako przedmiot PCC Według art. 1 ust. 1 pkt 1 lit k ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), umowy spółki są jednymi z czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Za "umowę spółki" w rozumieniu ustawy uzna umowa spółki, spółka, PCC, (...)

Podatek od czynności cywilnoprawnych przy umowie sprzedaży

Podatek od czynności cywilnoprawnych przy umowie sprzedaży

Kiedy czynności cywilnoprawne podlegają obowiązkowi podatkowemu? Czynności cywilnoprawne podlegają opodatkowaniu, jeżeli ich przedmiotem są: rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rz podatek, czynności cywilnoprawne, sprzedaż, (...)

Od czego trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych?

Od czego trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych?

  Nawet pewnie nie przypuszczamy jak wiele czynności, których dokonujemy podlega obowiązkowo podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Wydawać by się mogło, że sama nazwa tego ciężaru wskazuje od czego należy taki podatek uiścić, ale czy na pewno potrafisz określić owe czynności (...)

Podatek od czynności cywilnoprawnych - zawarcie i zmiana umowy spółki

Podatek od czynności cywilnoprawnych - zawarcie i zmiana umowy spółki

Kiedy zawarcie umowy spółki podlega opodatkowaniu? Zawarcie umowy spółki podlega obowiązkowi podatkowemu ustanowionemu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z tą ustawą, opodatkowaniu podlegają określone czynności cywilnoprawne, jeżeli ich przedmiotem (...)

Jaki podatek od czynności cywilnoprawnych trzeba zapłacić od pożyczki?

Jaki podatek od czynności cywilnoprawnych trzeba zapłacić od pożyczki?

Przedmiot opodatkowania PCC w przypadku pożyczki Przedmiotem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) są m.in.:  umowa pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, PCC, pożyczka, umowa, notariusz, podatek od czynności cywilnoprawnych, stawka (...)

Czy można odzyskać wpłacony podatek od czynności cywilnoprawnych?

Czy można odzyskać wpłacony podatek od czynności cywilnoprawnych?

Zgodnie z art. 3 ust.2 pkt.1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej PCC) obowiązek podatkowy, w zakresie omawianego podatku, powstaje z chwilą dokonania czynności prawnej. „Dokonania” nie należy jednak mylić z „wykonaniem” tejże czynności - jak podkreśla (...)

Podatek od czynności cywilnoprawnych - umowa pożyczki i depozytu nieprawidłowego

Podatek od czynności cywilnoprawnych - umowa pożyczki i depozytu nieprawidłowego

  Kiedy czynności cywilnoprawne podlegają obowiązkowi podatkowemu? Czynności cywilnoprawne podlegają opodatkowaniu, jeżeli ich przedmiotem są: rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rzeczy (...)

Podatek od czynności cywilnoprawnych - ustalenie podstawy opodatkowania w drodze oszacowania

Podatek od czynności cywilnoprawnych - ustalenie podstawy opodatkowania w drodze oszacowania

Podstawa opodatkowania.   Podstawą opodatkowania jest określona wartość, do której „przystawiona” stawka podatkowa powoli na obliczenie należnego podatku. Podstawa opodatkowania podatku od czynności cywilnoprawnych jest różna i uzależniona od rodzaju czynności (...)

Zapłata, pobór i zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych

Zapłata, pobór i zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych

  Zobowiązanie podatkowe podatników podatku od czynności cywilnoprawnych Zobowiązanie to polega na obowiązku uiszczenia podatku wynikającego z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Strony, na których ciąży obowiązek podatkowy, zobowiązane są w terminie 14 dni od (...)

Właściwość organów podatkowych - czyli gdzie należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych

Właściwość organów podatkowych - czyli gdzie należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych

Gdy przedmiot czynności znajduje się lub jest wykonywany na terytorium RP. Właściwość organów podatkowych w przypadku czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem są rzeczy znajdujące się na terytorium RP lub prawa wykonywane na terytorium RP uzależniona jest od rodzaju czynności (...)

Zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych na 2007 rok

Zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych na 2007 rok

Wchodząca w życie w zasadzie 1 stycznia 2007 roku ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wprowadza istotne zmiany w zakresie przedmiotu opodatkowania, zwolnień oraz podmiotów zobowiązanych (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Cesja a podatek od czynności cywilnoprawnych

Cesja a podatek od czynności cywilnoprawnych

Czy w przypadku umowy trójstronnej (cesja wierzytelności), konieczna jest opłata skarbowa od czynności cywilnoprawnych (podatek)? W pierwszej kolejności należy przeanalizować charakter dokonywanej cesji, gdyż opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają czynności cywilnoprawne (...)

Nabycie i aport nieruchomości

Nabycie i aport nieruchomości

Osoba będąca wspólnikiem jednoosobowej spółki z o. o. chce kupić działkę jako osoba prywatna. Nastepnie osoba ta chce wprowadzić/wnieść tę działkę do majątku firmy. W jaki sposób to zrobić? Jakie są konsekwencje podatkowe, opłaty z tym związane? Z treści pytania wynika, iż osoba (...)

Koszty zakupu mieszkania

Koszty zakupu mieszkania

Wkrótce podpisuję finalną umowę zakupu mieszkania u notariusza. Wiem że opłaty notarialne się zmieniły w pażdzierniku. Mieszkam na stałe za granicą i robię transfer do banku polskiego, a więc płacę gotówką. Mam paszport polski i brytyjski, a mąż jest anglikiem. Cena zakupu mieszkania (...)

Notariusz płatnikiem podatku PCC

Notariusz płatnikiem podatku PCC

Zakupiłam nieruchomość wraz z zabudowaniami. W akcie notarialnym istnieje informacja o tym, że nie pobrano podatku od czynności cywilnoprawnych. Gdzie mogę uregulować ten podatek? Kto go oblicza i ile mam na to czasu od momentu podpisania aktu? Ile wynoszą ewentualne odsetki za zwłokę? Zgodnie (...)

PCC od kupna samochodu osobowego

PCC od kupna samochodu osobowego

Samochód osobowy z Holandii sprzedany przez osobę prywatną, został kupiony przez Polaka - osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej. Kupujący chce od razu sprzedać to auto polskiej spółce z o.o. Czy należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych od tej transakcji? Tak, gdyż (...)