Podatek od nieruchomości

Pytanie:

Wynajmujemy jeden z lokali użytkowych w budynku mieszkalno-użytkowym. Czy z tytułu najmu tego lokalu podlegamy podatkowi od nieruchomości? Ponadto wynajmujemy w budynku szkolnym 40 m2 na sekretariat i dla dyrekcji szkoły oraz sale lekcyjne na kilka godzin 2-4 razy w tygodniu. Czy taki najem jest przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości? Po wnikliwej lekturze opinii prawnych, zamieszczonych w Państwa serwisie, dowiedziałam się, że posiadacz lokalu niewyodrębnionego prawnie, będącego częścią nieruchomości stanowiącej własność IST, nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości na podstawie art.2 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Czy musimy złożyć deklarację podatkową?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.11.2005

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Podatek od nieruchomości

Niestety przepis, który podają Państwo w pytaniu, uległ zmianie (unormowanie to zostało przy tym przeniesione do art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a). Nie ma już warunku odrębności lokalu od gruntu.

Obecnie podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

1) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych

2) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, 

Porady prawne

3) użytkownikami wieczystymi gruntów, 

4) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie: 

a) wynika z umowy zawartej z właścicielem (np. umowy najmu), Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości;

Zatem przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości może być lokal, jako część składowa budynku stanowiąca własność Skarbu Państwa lub gminy, a podmiotem obowiązku podatkowego - najemca, jako posiadacz zależny lokalu, jeżeli posiadanie to wynika z umowy zawartej z właścicielem. Najemca lokalu (wyodrębnionego, jak również niewyodrębnionego, jeśli grunt pod budynkiem jest własnością JST) stanowiącego własność jednostki samorządu terytorialnego jest posiadaczem zależnym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w związku z art. 336 kc i ciąży na nim z tego tytułu obowiązek w podatku od nieruchomości.

Nie można przy tym uznać, że obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości ciąży na najemcy nieruchomości (lub jej części) również wówczas, kiedy JST jest jedynie współwłaścicielem wynajmowanej nieruchomości. 

b) jest bez tytułu prawnego. 

Jeśli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach. Jeżeli jednak wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz części budynku stanowiących współwłasność ciąży na właścicielach lokali w zakresie odpowiadającym częściom ułamkowym wynikającym ze stosunku powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej całego budynku.

Od podatku od nieruchomości zwolnione są szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli - publiczne i niepubliczne, oraz organy prowadzące te szkoły, placówki i zakłady, z tytułu zarządu, użytkowania lub użytkowania wieczystego nieruchomości szkolnych; zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą inną niż działalność oświatowa (art. 7 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). Zatem jeśli prowadzą Państwo działalność oświatową jako ww. podmiot (mają Państwo status takiego podmiotu), to podlegają Państwo zwolnieniu od podatku.

Natomiast w przypadku najmu nieruchomości niebędącej własnością JST, najemca jako posiadacz zależny - niewymieniony w przepisach jako podatnik podatku od nieruchomości - nie podlega opodatkowaniu (podatek płaci właściciel).

Zatem w zasadzie wynajęcie części lub całego domu nie zmienia faktu, iż obowiązek opłacania podatku od nieruchomości nadal obciąża właściciela, a nie najemcę. Właściciel może oczywiście uwzględnić podatek od nieruchomości w wysokości czynszu dla najemcy. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy przedmiotem najmu jest nieruchomość (budynek, grunt), w tym lokal użytkowy (sklep, pracownia), stanowiący odrębną nieruchomość (oprócz mieszkania), będący własnością Skarbu Państwa albo gminy. W takiej sytuacji najemcę obciąża, oprócz czynszu, także podatek od nieruchomości. Jest on wówczas podatnikiem.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Trendy w opodatkowaniu nieruchomości w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Trendy w opodatkowaniu nieruchomości w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Co pewien czas powraca dyskusja na temat podatku katastralnego w Polsce. W obecnej konfiguracji politycznej jednak najwyraźniej nikt nie jest zainteresowany przyspieszeniem prac w tym kierunku. To dość osobliwe, gdyż polski system podatkowy, z wyodrębnionymi podatkami leśnym, rolnym, od nieruchomości (...)

Jak rozliczać się z podatku od nieruchomości?

Jak rozliczać się z podatku od nieruchomości?

  Każdy posiadacz domu, działki budowlanej, czy też lokalu użytkowego bądź mieszkania będącego odrębną własnością, powinien się liczyć z koniecznością płacenia podatku od nieruchomości.  Kto powinien płacić podatek od nieruchomości? Przedmiotem opodatkowania (...)

Chcesz mieć domek letniskowy? Możesz zapłacić 1450 zł podatku

Chcesz mieć domek letniskowy? Możesz zapłacić 1450 zł podatku

Prawie 1450 zł może wynieść w skrajnym przypadku roczny podatek od domku letniskowego o powierzchni 150 m kw. położonego na 800-metrowej działce. Gdyby ten sam budynek miał przeznaczenie mieszkalne obciążenie na rzecz fiskusa spadłoby do... 105 zł (stawka maksymalna). W najgorszej sytuacji (...)

Spółka cywilna a podatek od nieruchomości

Spółka cywilna a podatek od nieruchomości

W świetle art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) podatnikiem podatku od nieruchomości są wspólnicy spółki cywilnej, a nie spółka cywilna. - Taką uchwałę w składzie 7 sędziów (...)

Składamy deklaracje podatkowe

Składamy deklaracje podatkowe

Rozliczenie z urzędem skarbowym – złożenie deklaracji PIT i zapłata podatk - to podstawowe obowiązki podatkowe przedsiębiorcy. Jaką deklarację PIT wybrać, jak przygotować i podpisać deklaracje podatkowe: PIT, CIT, VAT. Deklaracje papierowe czy elektroniczne Kiedy można złożyć deklarację (...)

Podatek od lokalu mimo zawieszenia firmy? Są sposoby

Podatek od lokalu mimo zawieszenia firmy? Są sposoby

Zawieszając działalność przedsiębiorca może pozbyć się jedynie części wydatków. Jeśli na potrzeby firmy wykorzystuje budynki czy magazyny, będzie musiał nadal opłacać za nie podatek. Na szczęście ma możliwość rozliczyć go w kosztach firmy. Zawieszenie działalności niesie za sobą (...)

Podatek od nieruchomości (od czego naliczany) - opinia prawna

Podatek od nieruchomości (od czego naliczany) - opinia prawna

Stan faktycznyZakupiłem od syndyka nieruchomości posadowione na gruntach przemysłowych. Zakup dokonaliśmy wspólnie z moją żoną na prowadzenie działalności gospodarczej przez moją firmę. W tym momencie nie wykorzystuję całości do działalności gospodarczej. Czy słusznie chcą mi liczyć (...)

Czy przedsiębiorca musi płacić podatek od nieruchomości od nieużywanego lokalu?

Czy przedsiębiorca musi płacić podatek od nieruchomości od nieużywanego lokalu?

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku rozstrzygnął spór między podatnikiem a organami podatkowymi w kwestii opodatkowania podatkiem od nieruchomości  lokalu nieużywanego w prowadzonej działalności gospodarczej. Organy podatkowe wymierzyły podatnikowi prowadzącemu działalność (...)

Tyle wyniosą obciążenia podatkowe w 2014 r.

Tyle wyniosą obciążenia podatkowe w 2014 r.

Czteroosobowa rodzina, która osiąga dochód na poziomie średniej krajowej, w 2014 roku odda państwu w formie PIT, składek ZUS, VAT i akcyzy prawie 23 tys. zł. Tax Care sprawdził, jaką część zarobionych i wydatkowanych przez nas w ciągu roku pieniędzy potrąca państwo w formie różnego (...)

Nadchodzą ważne zmiany dla przedsiębiorców!

Nadchodzą ważne zmiany dla przedsiębiorców!

  Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw wejdzie w życie 20 września 2008 r., z wyjątkiem nowych przepisów o Ewidencji Działalności Gospodarczej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (...)

Dodatki mieszkaniowe niezgodne z konstytucją

Dodatki mieszkaniowe niezgodne z konstytucją

1 lutego 2005 r. o Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie konstytucyjności niektórych przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych. Trybunał orzekł, że § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów (...)

Od czego trzeba płacić podatek od nieruchomości, a od czego nie?

Od czego trzeba płacić podatek od nieruchomości, a od czego nie?

  Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości? Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych; posiadaczami (...)

Kiedy wiadomo, że osoba podająca się za spadkobiercę, jest nim naprawdę - opinia prawna

Kiedy wiadomo, że osoba podająca się za spadkobiercę, jest nim naprawdę - opinia prawna

Stan faktyczny Jesteśmy z małżonką współwłaścicielami domu jednorodzinnego i posiadamy osobno po 25% udziału. W 1998 r. zmarła współwłaścicielka 50% udziału, a po jej śmierci zgłosił się do nas mężczyzna podający się za jej spadkobiercę. Do dnia dzisiejszego nie dokonał odpowiednich (...)

Ochrona lokatorów i podwyżki czynszów od nowego roku

Ochrona lokatorów i podwyżki czynszów od nowego roku

  Co się zmieniło w zakresie ochrony praw lokatorów? Ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego weszła w życie 1 stycznia 2007 roku. Dzięki niej od nowego roku właściciele mieszkań mogą dokonywać (...)

Zmiana terminów realizacji wybranych obowiązków przedsiębiorcy

Zmiana terminów realizacji wybranych obowiązków przedsiębiorcy

Epidemia koronowirusa spowodowała konieczność przesunięcia części terminów realizacji obowiązków administracyjnych. Na jakie obowiązki jest więcej czasu? Dotyczy to między innymi rozliczeń podatkowych, sprawozdawczości finansowej czy zatrudniania cudzoziemców. Później (...)

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości?

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości?

Zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowegow podatku od nieruchomości Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstaje, co do zasady, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Jeśli (...)

Prowadzenie działalności gospodarczej przez współposiadacza nie przesądza o wyższej stawce podatku od nieruchomości

Prowadzenie działalności gospodarczej przez współposiadacza nie przesądza o wyższej stawce podatku od nieruchomości

Opłaty i podatki lokalne: zasady ustalania podatku od nieruchomości - w ocenie TK Osoby niemające związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, a współposiadające działki razem z przedsiębiorcami, nie powinny być obciążone wyższą stawką podatku od nieruchomości.   Zaskarżony (...)

NSA o podatku od nieruchomości

NSA o podatku od nieruchomości

Właściciele działki dostali nakaz zapłaty kilkadziesięciu tysięcy zł podatku od nieruchomości, bo na ich ziemi działa kopalnia węgla brunatnego, chociaż to nie oni czerpią korzyści z wydobycia. Kopalnia płaci im tylko za zajęcie gruntu. Gmina domagała się jednak od swoich mieszkańców (...)

Podatek od nieruchomości. Kto zapłaci więcej?

Podatek od nieruchomości. Kto zapłaci więcej?

Wkrótce osoby wykorzystujące nieruchomość pod działalność gospodarczą będą płacić w skali roku kilkanaście razy więcej niż gdyby używały jej prywatnie, na potrzeby mieszkalne.Pierwszy kwartał to czas rozliczeń podatków lokalnych. Cztery terminy płatności, tj. do 15 marca, 15 maja, (...)

Czy dzierżawca płaci podatek od nieruchomości? - opinia prawna

Czy dzierżawca płaci podatek od nieruchomości? - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem dzierżawcą baraku leżącego na gruntach stanowiących własności gminy. Czy z tego tytułu jestem obciążony podatkiem od nieruchomości ? Opinia prawna Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych Zgodnie z art. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy (...)

Niejasnych przepisów podatkowych nie można interpretować na niekorzyść podatnika

Niejasnych przepisów podatkowych nie można interpretować na niekorzyść podatnika

Zasady ustalania podatku od nieruchomości według TK W żadnym wypadku argumentacja funkcjonalna, w tym celowościowa, nie może – w świetle wymogów wynikających z art. 84 w związku z art. 217 Konstytucji – służyć zwiększeniu powinności obarczających jednostki (podatników). (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA