Podatek od ryczałtu dla prezesa zarządu

Pytanie:

Prezes zarządu spółki z o.o. (będący jednocześnie jednym ze wspólników) sprawuje swoją funkcję na podstawie powołania, za co nie otrzymuje wynagrodzenia. Chce jednak otrzymywać zwrot kosztów za przejazdy swoim samochodem dokonywanych w sprawach spółki na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu. W tym celu zawarł umowę cywilną ze spółką. Czy od tak wypłaconego ryczałtu spółka jako płatnik powinna każdorazowo pobrać w miesiącu wypłaty podatek dochodowy od osób fizycznych 19%? Jeśli tak, to w której pozycji deklaracji PIT-11 powinna po zakończeniu roku wykazać prezesowi taki przychód?

Masz inne pytanie do prawnika?

3.11.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Podatek od ryczałtu dla prezesa zarządu

Stosownie do zasady wyrażonej w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 17 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do wysokości nie przekraczającej miesięcznie kwoty 2.280 zł.

Pod pojęciem obowiązków społecznych lub obywatelskich należy rozumieć czynności i zadania związane z pełnieniem funkcji publicznych i państwowych, a zatem obowiązki wynikające z funkcji radnych, posłów, senatorów i innych przedstawicieli samorządu terytorialnego, składów komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, składów inspekcji Państwowej Komisji Wyborczej i inspekcji wojewódzkich komisarzy wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, sędziów Trybunału Stanu, ławników sądów powszechnych (wyrok NSA z dnia 7 stycznia 1998 r. SA/Sz 83/97 Gazeta Prawna 2004/177 str. 4).

Zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 17 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie dotyczy świadczenia wypłacanego za udział w organach statutowych osoby prawnej, lecz diet oraz kwot zwrotu kosztów otrzymanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich.

Zgodnie z art. 13 pkt 7 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych, stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność. Za pracownika zgodnie z art. 12 ust. 4 ww. ustawy uważa się osobę pozostającą w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy. Zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 13 ww. ustawy, nie obejmuje swym zakresem należności wypłacanych osobom niebędącym pracownikami.

W związku z powyższym zwrot kosztów prezesowi zarządu przez spółkę za przejazdy przez niego prywatnym samochodem podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako przychód z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i jako taki powinien być wykazywany w deklaracjach i zeznaniach.

Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych (por. informacja Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu z dnia 7 lipca 2004 r., sygn.. SL-C/415/40/04).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Allegro sprzedaż wirtualnych przedmiotów

9.1.2019 przez: bartekkuliga

Allegro sprzedaż wirtualnych przedmiotów

25.5.2018 przez: bartekkuliga

Podatek od sprzedaży nieruchomości

27.3.2018 przez: 3Magda