Podział majątku według nowych przepisów

Pytanie:

Czy w sprawie o podział majątku dorobkowego małżonków, złożonej przed wejściem nowej ustawy w życie, można uwzględnić nowe zasady kodeksu z dnia 20 stycznia 2005r?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.6.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Podział majątku według nowych przepisów

W dniu 20 stycznia 2005 r. weszła w życie większa część zmian do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, uchwalona ustawą z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 62, poz. 1691). Zmiany dotyczą głównie stosunków majątkowych między małżonkami. Sposób postępowania w przypadku sprawy o podział majątku, wszczętej przed dniem 20 stycznia 2005 r. i do tego dnia prawomocnie nie zakończonej, reguluje przepis przejściowy, zawarty w ww. ustawie (art. 5 tej ustawy). Zgodnie z tym przepisem, przepisy nowej ustawy stosuje się do stosunków w niej unormowanych, chociażby powstały przed jej wejściem w życie. Zasada głosi więc, że należy stosować przepisy nowe; zawiera w tej kwestii jednak pewne wyjątki. Przede wszystkim, jeżeli w dniu 20.01.2005 r. stosunki majątkowe małżonków podlegały wspólności ustawowej, składniki majątków istniejące w tym dniu zalicza się do majątku wspólnego albo do majątków osobistych, stosownie do nowych przepisów. Ponadto, stare przepisy stosuje się do:

Porady prawne
  1. oceny skutków czynności zobowiązujących lub rozporządzających małżonków i ich odpowiedzialności za zobowiązania sprzed wejścia w życie ustawy;
  2. wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności majątkiem wspólnym za zobowiązanie jednego małżonka powstałe przed wejściem ustawy w życie;
  3. podziału majątku wspólnego małżonków i do zwrotu wydatków i nakładów dokonanych z majątku wspólnego na majątek osobisty lub z majątku osobistego na majątek wspólny, jeżeli wspólność majątkowa małżeńska ustała przed wejściem ustawy w życie.

Jak widać z powyższego, do sprawy o podział majątku, wszczętej przed dniem 20.01.2005 r. nie mogą mieć zastosowania nowe przepisy.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne