Podział własnościowego spółdziel. prawa do lokalu

Pytanie:

"Wyrok, którym sąd zniósł wspólność majątkową małżeńską z dniem 30 października 2003 roku (małżeństwo zawarte 4 października 1997 r.) nosi datę 28 stycznia 2004 r. i opatrzony jest klauzulą wykonalności z dnia 20 kwietnia 2004 r. Na rozprawie sędzia użył określenia - z uwagi na długotrwałą separację (4 lata wspólnego zamieszkiwania, 2,5 roku faktycznej separacji). Zgodziłam się na rozprawie na zniesienie z datą wystąpienia, bo tylko na takie rozwiązanie zgadzał się małżonek. Pierwotnie wnioskowałam o zniesienie z datą 2 lata wstecz. Prawnik, który sugerował mi podjęcie tego kroku prawnego twierdził, że ma to pozytywne znaczenie dla uregulowania spraw finansowych (mieszkanie własnościowe spółdzielcze zajmowane przez mego małżonka, zaległe czynsze, dla mnie wysokie koszty od dawna za wynajmowanie mieszkania dla siebie i dziecka). Prawnik, o którym wspomniałam, nie może mnie reprezentować przed sądem z przyczyn formalno-prawnych. Jak się okazało na rozprawie, mój małżonek był już u niego po poradę prawną. Chciałabym poznać w tym kontekście swoje prawa. Rozwód trwa od 2,5 roku, zapadły 3 postanowienia o zabezpieczeniu kontaktów ojca z dzieckiem i jedno o zabezpieczeniu alimentów. Mam za sobą 2 zaskarżenia tych postanowień (sąd je oddalił), sprawę o ukaranie mnie grzywną za utrudniane kontaktów - mąż wycofał wniosek na 3 rozprawie oraz założoną przeze mnie sprawę o zniesienie wspólności majątkowej. Sąd dopiero teraz wezwał pierwszych świadków w sprawie rozwodowej. Wspólne mieszkanie opuściłam z małym dzieckiem po kolejnej awanturze - pomocy udzieliła policja. Wspólne mieszkanie jest zadłużone z tytułu niepłacenia czynszu. Przebywa w nim oprócz męża - wbrew mej woli - członek jego rodziny. Jak go usunąć zgodnie z prawem? Dotyczy mieszkania spółdzielczego własnościowego małżonków po zniesieniu wspólności majątkowej."

Odpowiedź prawnika: Podział własnościowego spółdziel. prawa do lokalu

Co do zasady spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może należeć do kilku osób, z tym że członkiem spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W opisanym stanie faktycznym mamy wprawdzie do czynienia z rozdzielnością majątkową małżeńską, jednak rozdzielność ta powstała już sporo po tym, jak nabyliście Państwo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Nie obowiązuje już zasada, zgodnie z którą ustanie wspólności majątkowej nie powoduje ustania wspólności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Wynika z tego, iż zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej dotyczy także mieszkania będącego przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Skoro tak, to obecnie jesteście Państwo współwłaścicielami składników majątkowych poprzednio wchodzących w skład wspólności majątkowej w częściach ułamkowych. Czyli wydaje się, iż koniecznym jest zniesienie współwłasności. Skoro nie ma już między Państwem wspólności majątkowej małżeńskiej, to nie powinno być żadnych przeszkód w tej sprawie. Jeżeli sami Państwo nie dojdziecie do porozumienia, to prawdopodobnie jedynym skutecznym sposobem zniesienia współwłasności będzie złożenie odpowiedniego wniosku przed sądem. Postępowanie takie może toczyć się niezależnie od postępowania rozwodowego.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika