Pojęcie nieruchomości dla celów podatku VAT

Pytanie:

Jaką definicją nieruchomości należy posługiwać się, stosując przepisy ustawy o podatku VAT. W szczególności, jak należy zakwalifikować na potrzeby stosowania art. 91 ust.2 ustawy o podatku VAT rozbudowę budynku niestanowiącego odrębnej własności, który został wybudowany na działce użytkowanej wieczyście przez przedsiębiorcę - do środka trwałego będącego nieruchomością, czy do środka trwałego nie będącego nieruchomością. Definicje zawarte np. w Kodeksie cywilnym i rozporządzeniu o Klasyfikacji Środków Trwałych, w pewnym zakresie nawzajem się wykluczają. Zgodnie z KC nieruchomością są także budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Natomiast wg KRŚT każdy budynek jest nieruchomością - nie ma zastrzeżenia, że musi stanowić odrębny przedmiot własności.

Masz inne pytanie do prawnika?

7.2.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Pojęcie nieruchomości dla celów podatku VAT

Na gruncie podatku VAT decydujące znaczenie ma definicja nieruchomości przewidziana przepisami Kodeksu Cywilnego. Wbrew pozorom nie oznacza to, że budynek znajdujący się na gruncie będącym przedmiotem użytkowania wieczystego nie stanowi odrębnej własności.

Stanowi o tym art. 235 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym budynki i inne urządzenia wzniesione na gruncie Skarbu Państwa lub gruncie należącym do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków przez wieczystego użytkownika stanowią jego własność. To samo dotyczy budynków i innych urządzeń, które wieczysty użytkownik nabył zgodnie z właściwymi przepisami przy zawarciu umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.

Tym samym budynek znajdujący się na gruncie będącym przedmiotem użytkowania wieczystego stanowi nieruchomość w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a w konsekwencji - także na gruncie VAT.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: