Postępowanie układowe - hipoteka

Pytanie:

Czy wierzyciel, który ma ustanowioną hipotekę na nieruchomości spółki może brać udział w postępowaniu układowym na własne żądanie, zachowując jednocześnie wpis hipoteki?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.9.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Postępowanie układowe - hipoteka

Stosownie do art. 4 pr. układ. postępowaniem układowym nie są objęte wierzytelności zabezpieczone hipoteką, z wyjątkiem hipotek uzyskanych w ostatnim miesiącu przed otwarciem postępowania układowego. Wierzytelność zabezpieczona hipoteką może być objęta postępowaniem układowym wyłącznie, gdy wierzyciel zrzeknie się zabezpieczenia (art. 46 par. 2 pr. układ.). W konsekwencji nie jest możliwe objęcie postępowaniem układowym wierzytelności zabezpieczonej hipoteką, przy jednoczesnym zachowaniu tegoż zabezpieczenia.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne