Potrącanie wynagrodzenia na składki członkowskie

Pytanie:

"Czy pracodawca, u którego nie działa Zakładowa Organizacja Związkowa, ma obowiązek potrącać i przekazywać na konto ogólnopolskiego związku składki członkowskie pracownika?"

Odpowiedź prawnika: Potrącanie wynagrodzenia na składki członkowskie

Pracodawca nie ma obowiązku potrącania z wynagrodzeń pracownika składek na rzecz organizacji związkowej. Może to robić na wyraźny, pisemny wniosek pracownika, określający wysokość potrącanych składek oraz termin ich potrącania.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika