Potwierdzenie uprawnienia do zajmowania lokalu

Pytanie:

Jak rozumieć Art. 9. ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, który w ustępie 2 stanowi: "Przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 2 miesiące należy przedstawić potwierdzenie uprawnienia do przebywania w lokalu (pomieszczeniu), w którym ma nastąpić zameldowanie"? Co może być takim potwierdzeniem uprawnienia do zameldowania? Czy akt ślubu? A co jeśli istnieje rozdzielność majątkowa pomiędzy małżonkami. Czy organ meldujący pyta o to?

Masz inne pytanie do prawnika?

26.2.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Potwierdzenie uprawnienia do zajmowania lokalu

W aktualnym stanie prawnym, nie obowiązuje już przepis art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Przepis powyższy został skreślony z dniem 19 czerwca 2002 r. na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 maja 2002 r. (sygn. akt K. 20/01). W związku z tym, obecnie osoba przy zameldowaniu nie jest obowiązana przedstawiać potwierdzenie uprawnienia do przebywania w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne