Powierzenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców

Pytanie:

Jakie kryteria sąd powinien brać pod uwagę przy powierzaniu władzy rodzicielskiej?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.4.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Powierzenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców

Przy wyborze tego z rodziców, któremu powierza się wykonywanie władzy rodzicielskiej, sąd opiekuńczy powinien kierować się kwalifikacjami podmiotowymi obojga rodziców, uwzględniając także ich zdolności wychowawcze. Jak podkreślił Sąd Najwyższy, w każdym konkretnym wypadku należy ocenić, które z rodziców daje lepszą gwarancję wychowania dziecka na prawego człowieka i obywatela. Ważny jest także dotychczasowy, wzajemny stosunek rodziców zarówno do siebie, jak i do dziecka, a ponadto czy jedno z rodziców nie wpaja dziecku uczucia niechęci lub nienawiści do drugiego i jego otoczenia. Przy wyborze rodzica któremu powierza się władzę rodzicielską, nie ma rozstrzygającego znaczenia, ani stanowisko (nawet zgodne) rodziców, ani ich wina w spowodowaniu rozłączenia, chyba że stanowi ona wyraz nienależytego wykonywania władzy rodzicielskiej (orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 30 sierpnia 1949 roku, sygn. akt WaC 76/49, PiP 1950, z. 7, s. 118; z dnia 26 kwietnia 1958 oku, sygn. akt III CR 135/58, OSN 1958, nr 3, poz. 90; z dnia 1 grudnia 1957 roku, sygn. akt I CR 1045/56, OSN 1959, nr 3, poz. 76; z dnia 30 listopada 1974 roku, sygn. akt II CR 1229/54, OSN 1957, nr 2, poz. 35).

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne