Praca w gospodarstwie rolnym a emerytura

Pytanie:

Czy wyrok Sądu Najwyższego z 13 stycznia 1998 mówiący o niezaliczalności pracy w gospodarstwie rolnym rodziców wykonywanej podczas wakacji przez dziecko uczęszczające do szkoły odnosi się do młodzieży, która świadczyła pracę przed dniem 1 stycznia 1983 roku? Czy nauka w szkole wyklucza jednocześnie możliwość pracy w gospodarstwie i zaliczenie tych okresów przy ustalaniu prawa do emerytury?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.7.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Praca w gospodarstwie rolnym a emerytura

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 grudnia 2000 r., sygn. akt II UKN 155/2000 stanowi, że przy ustaleniu prawa do emerytury uwzględnia się okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia, świadczonej przed dniem 1 stycznia 1983 r. w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, także w czasie wakacji szkolnych (art. 10 ust. 3 w związku z art. 6 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Dz. U. 1998 r. Nr 162 poz. 1118 ze zm.).

Porady prawne

Warunkiem zaliczenia pracy w gospodarstwie po ukończeniu 16 roku życia jest jej świadczenie w wymiarze większym niż 1/2 pełnego wymiaru czasu pracy. Nie ma znaczenia czy praca ta jest świadczona w czasie roku szkolnego czy w wakacje. Oczywiście w czasie roku szkolnego ta możliwość automatycznie może zostać wyłączona, jeśli nie pozwala na to rozkład godzin lekcyjnych. Zatem nauka nie wyklucza możliwości pracy w gospodarstwie rolnym.

Ustawodawca stanowi wyraźnie, że przy ustalaniu prawa do emerytury oraz przy obliczaniu jej wysokości uwzględnia się również przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne