Prawa autorskie twórcy opinii

Pytanie:

Czy ochronie z tytułu praw autorskich podlegają opinie prawne?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.4.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Prawa autorskie twórcy opinii

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory między innymi wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe). Ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia; nie są objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne. Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nie ukończoną. Opinia prawna jako dzieło określonego autora ma charakter utworu i podlega ochronie prawa autorskiego, gdyż jest to utwór wyrażony słowami w odniesieniu do określonego zagadnienia. Same poglądy, idee zawarte w opinii nie podlegają ochronie prawa autorskiego, lecz opinia jako całość. Opinia jako całość stanowi bowiem jak już wskazano utwór literacki.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne