Prawo dorabienia do renty socjalnej

Pytanie:

Jestem osobą niepełnosprawną i pobieram rentę socjalną. Wiem, że mogę osiągać dodatkowe dochody, ale nie przekraczające miesięcznej wysokości renty. Czy osiągnięte dochody liczy się w tym przypadku jako dochody w danym miesiącu czy sumuje się za cały rok i dzieli przez 12?

Masz inne pytanie do prawnika?

30.9.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Prawo dorabienia do renty socjalnej

Zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej osoba uprawniona do renty socjalnej, traci prawo do tej renty za miesiąc, w którym osiągnęła dochód netto z tytułu pracy lub działalności gospodarczej przekraczający wysokość renty. Renta socjalna wynosi 418 zł miesięcznie, z tym, że w przypadku zbiegu uprawnień do renty rodzinnej i renty socjalnej kwota renty socjalnej ulega takiemu obniżeniu, aby łączna kwota świadczeń do wypłaty nie przekraczała 200% renty socjalnej. Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 52 zł miesięcznie. Jeżeli kwota renty rodzinnej przekracza 200% renty socjalnej, renta socjalna nie przysługuje. Regulacja powyższa przesądza o tym, iż pod uwagę są brane dochody z danego miesiąca.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: