Prawo wglądu do akt szkodowych

Pytanie:

Miałem szkody komunikacyjne w 3 pojazdach ubezpieczonych u tego samego ubezpieczyciela, ubezpieczyciel nie chce wypłacić odszkodowań od prawie roku, ponadto akta w tych sprawach zostały skierowane do wydziału badania szkód, czy mam prawo wglądu do akt w moich sprawach? Czy mam prawo wglądu do akt w moich sprawach?

Masz inne pytanie do prawnika?

1.6.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Prawo wglądu do akt szkodowych

Ubezpieczyciel ma obowiązek informować o możliwości odwołania od swojej własnej decyzji (decyzji likwidatora prowadzącego postępowania w Pana indywidualnej sprawie).

Zgodnie z art. 104 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (...) Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny udostępnia zgromadzone dane, poszkodowanemu lub uprawnionemu (np. pełnomocnikowi) z prawem wglądu we własne akta szkodowe albo innemu podmiotowi, jeżeli mają oni interes prawny w uzyskaniu tych danych w związku z zaistniałą szkodą, w zakresie dotyczącym ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów. Udostępnianie danych jest bezpłatne i podlega ewidencjonowaniu. Do udostępniania danych przez Fundusz stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne