Przejęcie pracowników przez innego pracodawcę

Pytanie:

Czy jeżeli zostało podpisane porozumienie pomiędzy dwoma firmami o przejęciu wszystkich pracowników z jednej firmy przez drugą, można mówić o przejęciu części zakładu pracy o którym mowa w art. 23[1] Kodeksu pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.11.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przejęcie pracowników przez innego pracodawcę

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę w rozumieniu kodeksu pracy to przejęcie przez innego pracodawcę części lub całości dotychczas istniejącego zakładu pracy. Poprzez zakład pracy należy rozumieć całość gospodarczą służącą prowadzeniu określonej działalności gospodarczej. Zakres przedmiotowy art. 23[1] k.p. jest bardzo szeroki. Wydaje się, że w pewnych wypadkach można uznać, iż obejmuje także przejęcie wszystkich pracowników przez nowego pracodawcę.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne