Przestępstwo kazirodztwa

Pytanie:

Starsza kobieta (ok. 74 lat) mieszka z synem (ok. 50 lat), który jest alkoholikiem. Kobieta, znajdując się w miejscu publicznym np. sklepie i głównie kiedy jest sama, opowiada do sprzedawczyni, że syn kładzie się z nią do łóżka, że ją dotyka w intymne miejsca. O innych szczegółach nic nie wiadomo. Nie wiadomo też czy kobieta jest sprawna umysłowo, a nie można tego stwierdzić, ponieważ ona dobrowolnie nie podda się badaniom lekarskim. Czy można z urzędu wystąpić do Prokuratury z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa molestowania?

Masz inne pytanie do prawnika?

30.6.2006

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przestępstwo kazirodztwa

Przestępstwo kazirodztwa jest przedmiotem regulacji art. 201 kodeksu karnego, zgodnie z którym, kto dopuszcza się obcowania płciowego w stosunku do wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub siostry, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. To przestępstwo jest przestępstwem publicznoskargowym, a zatem, jak najbardziej, można je zgłosić prokuraturze bądź policji . Proszę jednak zauważyć, że by doszło do popełnienia tego przestępstwa, konieczne jest obcowanie płciowe tych osób. Przestępstw to popełniają równocześnie względem siebie obaj uczestnicy kazirodczego obcowania płciowego

Porady prawne

Natomiast zgodnie z art. 198, kto, wykorzystując bezradność innej osoby lub wynikający z upośledzenia umysłowego lub choroby psychicznej brak zdolności tej osoby do rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swoim postępowaniem, doprowadza ją do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Przestępstwo to jest ścigane na wniosek pokrzywdzonego, jeżeli określony w tym przepisie stan ofiary nie jest wynikiem trwałych zaburzeń psychicznych, . Jeżeli natomiast stan tej osoby jest wynikiem trwałych zaburzeń, ściganie może nastąpić bez wniosku pokrzywdzonego - każdy zatem dowiedziawszy się o jego popełnieniu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zaostrzenie odpowiedzialności karnej za pedofilię i kazirodztwo

Zaostrzenie odpowiedzialności karnej za pedofilię i kazirodztwo

W uzasadnieniu rządowego projektu nowelizacji Kodeksu karnego czytamy miedzy innymi: Celem projektowanej ustawy jest zaostrzenie odpowiedzialności sprawców przestępstw o podłożu seksualnym, popełnianych wobec osób małoletnich poniżej 15 roku życia, jak również wobec osób (...)

Gwałt bez przedawnienia? Chcą zmian do ustawy

Gwałt bez przedawnienia? Chcą zmian do ustawy

Przedawnienie takich czynów jak gwałt, pedofilia i kazirodztwo, których ofiarami były dzieci poniżej 15 roku życia powinno zostać zniesione - uważają posłowie Ruchu Palikota i Platformy Obywatelskiej. Posłowie PO chcą także, by przestępstwa na tle seksualnym były ścigane z urzędu. Projektami (...)

Pomoc dla pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa

Pomoc dla pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa

Ktoś cię okradł, pobił, napadł albo zniszczył twoją własność? A może stosuje wobec ciebie bądź bliskiej ci osoby przemoc psychiczną lub fizyczną? Oznacza to, że jesteś osobą pokrzywdzoną w wyniku przestępstwa i masz prawo do bezpłatnej pomocy. Dowiedz się, jaką pomoc możesz (...)

Sejm: zaostrzenie odpowiedzialności karnej za pedofilię i kazirodztwo.

Sejm: zaostrzenie odpowiedzialności karnej za pedofilię i kazirodztwo.

Zgodnie z nowymi przepisami, o zastosowaniu procedury farmakologicznej, której celem będzie zablokowanie popędu seksualnego pedofila – ma decydować sąd. Gwałt kazirodczy lub na osobie poniżej 15 roku życia będzie obligatoryjnie skutkował  chemiczną kastracją lub umieszczeniem (...)

System GPS sprawdzi, czy pedofil nie zbliża się do szkoły

System GPS sprawdzi, czy pedofil nie zbliża się do szkoły

Szkoły podstawowe i gimnazja znajdują się w pierwszej trójce miejsc, w których najczęściej dochodzi do ataku „przestępcy seksualnego". Objecie pedofilów systemem nadzoru elektronicznego ma zapewnić kontrolę nad skazanymi, którzy będą trzymani z dala (...)

Będą specjalne ośrodki dla pedofilów

Będą specjalne ośrodki dla pedofilów

Przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia rozporządzenie umożliwi tworzenie ośrodków sądowo-psychiatrycznych dla osób z zaburzeniami preferencji seksualnych. Potrzeba powołania takich zakładów wynika z nowelizacji kodeksu karnego (Dz. U. Nr 206, poz. 1589), która (...)

Ministerstwo Sprawiedliwości nie wycofuje się z przymusowego leczenia pedofilów

Ministerstwo Sprawiedliwości nie wycofuje się z przymusowego leczenia pedofilów

W związku z artykułem „Kastracja na życzenie" zamieszczonym w dzisiejszej Gazecie Wyborczej i zawartymi w nim informacjami o zmianach w przygotowywanym projekcie o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy o Policji, (...)

Gwałt bez przedawnienia? Chcą zmian do ustawy

Gwałt bez przedawnienia? Chcą zmian do ustawy

Przedawnienie takich czynów jak gwałt, pedofilia i kazirodztwo, których ofiarami były dzieci poniżej 15 roku życia powinno zostać zniesione - uważają posłowie Ruchu Palikota i Platformy Obywatelskiej. Posłowie PO chcą także, by przestępstwa na tle seksualnym były ścigane z urzędu. Projektami (...)

Zaostrzenie odpowiedzialności karnej za pedofilię i kazirodztwo

Zaostrzenie odpowiedzialności karnej za pedofilię i kazirodztwo

W uzasadnieniu rządowego projektu nowelizacji Kodeksu karnego czytamy miedzy innymi: Celem projektowanej ustawy jest zaostrzenie odpowiedzialności sprawców przestępstw o podłożu seksualnym, popełnianych wobec osób małoletnich poniżej 15 roku życia, jak również wobec osób (...)

Pomoc dla pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa

Pomoc dla pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa

Ktoś cię okradł, pobił, napadł albo zniszczył twoją własność? A może stosuje wobec ciebie bądź bliskiej ci osoby przemoc psychiczną lub fizyczną? Oznacza to, że jesteś osobą pokrzywdzoną w wyniku przestępstwa i masz prawo do bezpłatnej pomocy. Dowiedz się, jaką pomoc możesz (...)

Sejm: zaostrzenie odpowiedzialności karnej za pedofilię i kazirodztwo.

Sejm: zaostrzenie odpowiedzialności karnej za pedofilię i kazirodztwo.

Zgodnie z nowymi przepisami, o zastosowaniu procedury farmakologicznej, której celem będzie zablokowanie popędu seksualnego pedofila – ma decydować sąd. Gwałt kazirodczy lub na osobie poniżej 15 roku życia będzie obligatoryjnie skutkował  chemiczną kastracją lub umieszczeniem (...)

System GPS sprawdzi, czy pedofil nie zbliża się do szkoły

System GPS sprawdzi, czy pedofil nie zbliża się do szkoły

Szkoły podstawowe i gimnazja znajdują się w pierwszej trójce miejsc, w których najczęściej dochodzi do ataku „przestępcy seksualnego". Objecie pedofilów systemem nadzoru elektronicznego ma zapewnić kontrolę nad skazanymi, którzy będą trzymani z dala (...)

Będą specjalne ośrodki dla pedofilów

Będą specjalne ośrodki dla pedofilów

Przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia rozporządzenie umożliwi tworzenie ośrodków sądowo-psychiatrycznych dla osób z zaburzeniami preferencji seksualnych. Potrzeba powołania takich zakładów wynika z nowelizacji kodeksu karnego (Dz. U. Nr 206, poz. 1589), która (...)

Ministerstwo Sprawiedliwości nie wycofuje się z przymusowego leczenia pedofilów

Ministerstwo Sprawiedliwości nie wycofuje się z przymusowego leczenia pedofilów

W związku z artykułem „Kastracja na życzenie" zamieszczonym w dzisiejszej Gazecie Wyborczej i zawartymi w nim informacjami o zmianach w przygotowywanym projekcie o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy o Policji, (...)

Stop przemocy

Stop przemocy

Komisja Europejska chce skuteczniej zwalczać handel ludźmi, wykorzystywanie seksualne dzieci oraz pornografię dziecięcą. Według danych Międzynarodowej Organizacji Pracy na całym świecie 1,225 mln osób pada ofiarą handlu ludźmi. Ofiary są najczęściej wykorzystywane do prostytucji lub pracy. (...)

O ochronę dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym

O ochronę dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym

30 kwietnia br. Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Ministra Sprawiedliwości o informacje na temat planowanych w tym resorcie działań, mających na celu zwiększenie ochrony dzieci przed przestępstwami o charakterze seksualnym. Zdaniem Rzecznika należy wprowadzić do polskiego porządku prawnego (...)

Reaguj na przemoc wobec dzieci – to Twój obowiązek!

Reaguj na przemoc wobec dzieci – to Twój obowiązek!

Karna ochrona dzieci 13 lipca weszły w życie przepisy zapewniające lepszą prawnokarną ochronę dzieci przed najcięższymi przestępstwami. Kary dla przestępców będą nie tylko surowsze, ale przede wszystkim przepisy wprowadzają prawny obowiązek zawiadamiania organów ścigania (...)

Kary bardziej skuteczne? Kodeks Karny znowelizowany

Kary bardziej skuteczne? Kodeks Karny znowelizowany

Głównym celem projektu jest zmiana obecnej struktury orzekanych kar, w tym ograniczenie możliwości pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary. Kara zawieszona (orzekana w Polsce jako około 60 % wszystkich kar) nie spełnia bowiem funkcji odstraszającej i wychowawczej. (...)

Największa reforma prawa karnego od 1927 r.

Największa reforma prawa karnego od 1927 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości, został wysłany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. To część największej reformy prawa karnego od 1927 r. zmieniającej politykę karania i zakładającej (...)

Centrum do walki z cyberprzestępczością ochroni nas w sieci

Centrum do walki z cyberprzestępczością ochroni nas w sieci

Europejskie centrum powstanie w Hadze i będzie głównym punktem na kontynencie, które będzie się zajmować zwalczaniem nielegalnych działań w internecie.Centrum ma skoncentrować się przede wszystkim na działaniach prowadzonych przez zorganizowane grupy przestępcze, w szczególności te, które (...)

Stop przemocy

Stop przemocy

Komisja Europejska chce skuteczniej zwalczać handel ludźmi, wykorzystywanie seksualne dzieci oraz pornografię dziecięcą. Według danych Międzynarodowej Organizacji Pracy na całym świecie 1,225 mln osób pada ofiarą handlu ludźmi. Ofiary są najczęściej wykorzystywane do prostytucji lub pracy. (...)

O ochronę dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym

O ochronę dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym

30 kwietnia br. Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Ministra Sprawiedliwości o informacje na temat planowanych w tym resorcie działań, mających na celu zwiększenie ochrony dzieci przed przestępstwami o charakterze seksualnym. Zdaniem Rzecznika należy wprowadzić do polskiego porządku prawnego (...)

Reaguj na przemoc wobec dzieci – to Twój obowiązek!

Reaguj na przemoc wobec dzieci – to Twój obowiązek!

Karna ochrona dzieci 13 lipca weszły w życie przepisy zapewniające lepszą prawnokarną ochronę dzieci przed najcięższymi przestępstwami. Kary dla przestępców będą nie tylko surowsze, ale przede wszystkim przepisy wprowadzają prawny obowiązek zawiadamiania organów ścigania (...)

Kary bardziej skuteczne? Kodeks Karny znowelizowany

Kary bardziej skuteczne? Kodeks Karny znowelizowany

Głównym celem projektu jest zmiana obecnej struktury orzekanych kar, w tym ograniczenie możliwości pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary. Kara zawieszona (orzekana w Polsce jako około 60 % wszystkich kar) nie spełnia bowiem funkcji odstraszającej i wychowawczej. (...)

Największa reforma prawa karnego od 1927 r.

Największa reforma prawa karnego od 1927 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości, został wysłany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. To część największej reformy prawa karnego od 1927 r. zmieniającej politykę karania i zakładającej (...)

Centrum do walki z cyberprzestępczością ochroni nas w sieci

Centrum do walki z cyberprzestępczością ochroni nas w sieci

Europejskie centrum powstanie w Hadze i będzie głównym punktem na kontynencie, które będzie się zajmować zwalczaniem nielegalnych działań w internecie.Centrum ma skoncentrować się przede wszystkim na działaniach prowadzonych przez zorganizowane grupy przestępcze, w szczególności te, które (...)

Prawa podstawowe w Unii Europejskiej

Prawa podstawowe w Unii Europejskiej

Parlament Europejski przyjął sprawozdanie, w którym wyraża zaniepokojenie wieloma przypadkami łamania praw podstawowych w Unii Europejskiej. Sprawozdanie wymienia między innymi przypadki dyskryminacji mniejszości, czy też naruszenie prawa do prywatności. Posłowie przedstawili zalecenia do walki (...)

Walka z handlem dziećmi powinna być priorytetem

Walka z handlem dziećmi powinna być priorytetem

Parlament Europejski wzywa państwa członkowskie do uznania walki z handlem dziećmi za priorytetowy cel w swojej krajowej polityce ochrony dziecka. Posłowie chcą, aby Parlament Europejski i Rada zapewniły niezbędne środki na realizację strategii Komisji na rzecz wspierania i ochrony praw dzieci. (...)

Zmiana filozofii karania. Nowelizacja Kodeksu karnego

Zmiana filozofii karania. Nowelizacja Kodeksu karnego

Dziś sejm RP zajmie się przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizacją projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. To najobszerniejsza i najdonioślejsza w skutkach od czasów uchwalenia kodeksu w 1997 r. nowelizacja przepisów prawa karnego dotycząca (...)

Prowokacja pedofilów

Prowokacja pedofilów

Jakie zmiany mają usprawnić ściganie pedofilów?  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji, który znajduje się obecnie w Sejmie, przewiduje m.in. możliwość zarządzenia przez sąd kontroli operacyjnej (na wniosek komendanta policji poparty zgodą prokuratora) w odniesieniu (...)

Walka z pornografią dziecięcą w Internecie

Walka z pornografią dziecięcą w Internecie

Rozpowszechnianie w Internecie treści pedofilskich to olbrzymie, problematyczne zjawisko społeczne, zwłaszcza biorąc pod uwagę rosnącą liczbę stron zawierających treści pornograficzne z udziałem osób małoletnich. Parlament Europejski przyjął sprawozdanie, w którym wzywa państwa członkowskie (...)

Wymogi zabezpieczeń teleinformatycznych dla dostawców usług cyfrowych oraz parametry i progi zgłaszania incydentów istotnych

Wymogi zabezpieczeń teleinformatycznych dla dostawców usług cyfrowych oraz parametry i progi zgłaszania incydentów istotnych

KE określiła wymogi zabezpieczeń teleinformatycznych dla dostawców usług cyfrowych oraz parametry i progi zgłaszania incydentów istotnych 30 stycznia 2018 Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie wykonawcze określające środki techniczne i organizacyjne dla dostawców (...)

O Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed wykorzystywaniem

O Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed wykorzystywaniem

Konferencja ws. Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych odbyła się w Warszawie 15-16 grudnia 2008 r. - Wykorzystanie seksualne dzieci jest jedną z najbardziej odrażających form przemocy wobec dzieci. Statystyki (...)

Akt o usługach cyfrowych

Akt o usługach cyfrowych

Pierwsze wspólne przepisy dotyczące obowiązków i odpowiedzialności pośredników na jednolitym rynku otworzą nowe możliwości świadczenia usług cyfrowych ponad granicami przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony użytkowników bez względu (...)

System GPS sprawdzi, czy pedofil nie zbliża się do szkoły

System GPS sprawdzi, czy pedofil nie zbliża się do szkoły

Szkoły podstawowe i gimnazja znajdują się w pierwszej trójce miejsc, w których najczęściej dochodzi do ataku „przestępcy seksualnego". Objecie pedofilów systemem nadzoru elektronicznego ma zapewnić kontrolę nad skazanymi, którzy będą trzymani z dala (...)

Jak zgłosić nielegalne treści w sieci?

Jak zgłosić nielegalne treści w sieci?

11 tys. razy zgłaszano nielegalne i szkodliwe treści znalezione w internecie stronie Dyżurnet.pl. 425 z nich zajęły się organy ścigania, a także NASK. To efekt akcji CyberPol, która ma walczyć z przestępstwami w sieci. - Pod nazwą Dyżurnet.pl kryje się zespół, który powstał w ramach (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Niepodpisanie umowy przez Wykonawcę-konsekwencje

Niepodpisanie umowy przez Wykonawcę-konsekwencje

Zamawiający ogłosił przetarg, po czym wybrał najkorzystniejszą ofertę. Następnie z przyczyn formalnych chciał unieważnić przetarg i ogłosić go na nowo. ( unieważnienie miało być z powodu Wykonawcy, że np. nie zgłosił się w terminie na podpisanie umowy). Czy Wykonawca jeżeli zgodzi (...)

Popełnienie kilku przestępstw a recydywa

Popełnienie kilku przestępstw a recydywa

Oszust został skazany za oszustwo (art. 286 par. 1 k.k.). Nagle zostaje ujawnione kolejne oszustwo, którego dokonał on, jednak dokonał go jeszcze wcześniej niż tego oszustwa, za które został skazany. Czy w tym wypadku to nowo ujawnione oszustwo będzie traktowane jako recydywa? Zapewne nie, jeśli (...)

Co mogę zrobić w sytuacji kiedy zniesławiono moją osobę.

Co mogę zrobić w sytuacji kiedy zniesławiono moją osobę.

Co mogę zrobić jeśli względem mnie rozpowszechniane są krzywdzące pomówienia, które mają na celu zniesławienie mojej osoby w pracy? Niniejsza porada prawna została sporządzona w oparciu o następujące akty prawne:   Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93) (...)

Czas na wszczęcie postępowania przygotowawczego

Czas na wszczęcie postępowania przygotowawczego

Zgłosiłam do prokuratury przestępstwo z art. 234 i 235 kk. Do chwili obecnej (ponad miesiąc) nie mam żadnej informacji, czy zajęto się sprawą. Czy jest jakiś czas proceduralny na powiadomienie mnie przez prokuraturę o wszczęciu śledztwa? Czy i jak powinnam upomnieć się o taką informację? (...)

Odwieszenie zawieszonej kary

Odwieszenie zawieszonej kary

Szwagier miał wyrok w zawieszeniu za pobicie (kilka miesięcy w zawieszeniu na dwa lata). Przed upływem okresu próby znów dopuścił się pobicia powyżej dni 7. Jakie w tym wypadku jest zagrożenie karą? Czy jeżeli ponowne przestępstwo było w okresie próby, ale wyrok zapadnie już po tym okresie (...)

Zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności

Zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności

Osoba otrzymała wyrok 1 roku i 3 miesięcy w zawieszeniu na okres 3 lat z art. 158 par 1 k.k. W okresie próby popełniła następne przestępstwo, za które została skazana na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności z zawieszeniem na okres 5 lat z art. 157 par. 1. Sąd "odwiesił" pierwszy wyrok (...)

Mataczenie postępowania karnego

Mataczenie postępowania karnego

Co to jest mataczenie śledztwa? Jak można to udowodnić i do kogo zgłosić (policja, prokurator)? Jaki art. kodeksu karnego odpowiada za ten czyn i jaką przewiduje karę? Czy jest ścigany z urzędu, czy z może być również z powództwa cywilnego? Mataczenie to słowo z języka potocznego. Może (...)

Przestępstwo fałszerstwa podpisu

Przestępstwo fałszerstwa podpisu

Czy przestępstwo polegające na podrobieniu podpisu spadkodawcy na testamencie notarialnym jest ścigane z urzędu, czy na wniosek? Czy przestępcą jest notariusz, który ten testament poświadczył, czy osoba, która podpis spadkodawcy podrobiła, czyniąc się jedynym spadkobiercą? Jakie grożą (...)

 Idealny zbieg przestępstwa z wykroczeniem

Idealny zbieg przestępstwa z wykroczeniem

Na czym polega idealny zbieg przestępstwa z wykroczeniem, o którym wspomina Kodeks wykroczeń? Zbieg, o którym mowa reguluje art. 10 Kodeksu wykroczeń. Poniżej przybliżymy pełne brzmienie tego przepisu. Art. 10. § 1. Jeżeli czyn będący wykroczeniem wyczerpuje zarazem znamiona (...)

Dwa przestepstwa w KRK

Dwa przestepstwa w KRK

W maju 1995 r. popełniłem przestępstwo, za które zostałem w grudniu 1998 r. skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Czy za to przestępstwo będę w Krajowym Rejestrze Karnym, pomimo iż termin zatarcia minął, a figuruję w KRK za inne przestępstwo? Stosownie do (...)

Zlekceważone powiadomienie o przestępstwie

Zlekceważone powiadomienie o przestępstwie

Złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 233 kk. Współwłaściciele naszej nieruchomości wspólnej celem uzyskania postanowienia jak i decyzji w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego złożyli niezgodne ze stanem faktycznym oświadczenie do dysponowania nieruchomością (...)

Oszustwo a tryby ścigania przestępstw

Oszustwo a tryby ścigania przestępstw

Czy przestępstwo oszustwa (art. 286 par. 1 kodeksu karnego) ścigane jest z urzędu czy wyłącznie na wniosek pokrzywdzonego? Mam na myśli zwłaszcza sytuację, gdy wiem, że wobec dłużnika (spółki z o.o.) wielokrotnie umarzano egzekucje komornicze jako bezskuteczne prowadzone na wniosek coraz (...)

Odwieszenie zawieszonej wyrokiem kary

Odwieszenie zawieszonej wyrokiem kary

W przypadku, gdy osoba posiada wyrok w zawieszeniu na pewien okres i w tym okresie popełni wykroczenie z innego paragrafu-to czy otrzymany wyrok ulega odwieszeniu? Jaka jest zasada przy odwieszaniu wyroków - czy musi być popełnione przestępstwo o takim samym paragrafie? Zgodnie z ustawą Kodeks (...)

Spowodowanie wypadku po użyciu alkoholu

Spowodowanie wypadku po użyciu alkoholu

Jechały 2 osoby samochodem. Osoba prowadząca, kobieta nie miała prawo jazdy. Spowodowała wypadek. Osoba jako pasażer także nie miał prawa jazdy. Obydwoje byli pod wpływem alkoholu. Pasażer jest w niej zakochany i stąd przyznał się do winy, że to on prowadził auto i że to on spowodował (...)

Przedawnienie a postępowanie karne

Przedawnienie a postępowanie karne

W dniu 20 listopada 2009 r. rozpoczęła się w mojej firmie kontrola UKS-u dotycząca rzetelności podstaw opodatkowania za rok 2003, 2004, 2005 dochodowy i 2004, 2005 VAT. W marcu 2010 r. otrzymałam informację skąd ta kontrola. Okazało sie, że podczas krzyżowej kontroli w jakiejś firmie odkryto (...)

Niepodpisanie umowy przez Wykonawcę-konsekwencje

Niepodpisanie umowy przez Wykonawcę-konsekwencje

Zamawiający ogłosił przetarg, po czym wybrał najkorzystniejszą ofertę. Następnie z przyczyn formalnych chciał unieważnić przetarg i ogłosić go na nowo. ( unieważnienie miało być z powodu Wykonawcy, że np. nie zgłosił się w terminie na podpisanie umowy). Czy Wykonawca jeżeli zgodzi (...)

Popełnienie kilku przestępstw a recydywa

Popełnienie kilku przestępstw a recydywa

Oszust został skazany za oszustwo (art. 286 par. 1 k.k.). Nagle zostaje ujawnione kolejne oszustwo, którego dokonał on, jednak dokonał go jeszcze wcześniej niż tego oszustwa, za które został skazany. Czy w tym wypadku to nowo ujawnione oszustwo będzie traktowane jako recydywa? Zapewne nie, jeśli (...)

Co mogę zrobić w sytuacji kiedy zniesławiono moją osobę.

Co mogę zrobić w sytuacji kiedy zniesławiono moją osobę.

Co mogę zrobić jeśli względem mnie rozpowszechniane są krzywdzące pomówienia, które mają na celu zniesławienie mojej osoby w pracy? Niniejsza porada prawna została sporządzona w oparciu o następujące akty prawne:   Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93) (...)

Czas na wszczęcie postępowania przygotowawczego

Czas na wszczęcie postępowania przygotowawczego

Zgłosiłam do prokuratury przestępstwo z art. 234 i 235 kk. Do chwili obecnej (ponad miesiąc) nie mam żadnej informacji, czy zajęto się sprawą. Czy jest jakiś czas proceduralny na powiadomienie mnie przez prokuraturę o wszczęciu śledztwa? Czy i jak powinnam upomnieć się o taką informację? (...)

Odwieszenie zawieszonej kary

Odwieszenie zawieszonej kary

Szwagier miał wyrok w zawieszeniu za pobicie (kilka miesięcy w zawieszeniu na dwa lata). Przed upływem okresu próby znów dopuścił się pobicia powyżej dni 7. Jakie w tym wypadku jest zagrożenie karą? Czy jeżeli ponowne przestępstwo było w okresie próby, ale wyrok zapadnie już po tym okresie (...)

Zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności

Zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności

Osoba otrzymała wyrok 1 roku i 3 miesięcy w zawieszeniu na okres 3 lat z art. 158 par 1 k.k. W okresie próby popełniła następne przestępstwo, za które została skazana na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności z zawieszeniem na okres 5 lat z art. 157 par. 1. Sąd "odwiesił" pierwszy wyrok (...)

Mataczenie postępowania karnego

Mataczenie postępowania karnego

Co to jest mataczenie śledztwa? Jak można to udowodnić i do kogo zgłosić (policja, prokurator)? Jaki art. kodeksu karnego odpowiada za ten czyn i jaką przewiduje karę? Czy jest ścigany z urzędu, czy z może być również z powództwa cywilnego? Mataczenie to słowo z języka potocznego. Może (...)

Przestępstwo fałszerstwa podpisu

Przestępstwo fałszerstwa podpisu

Czy przestępstwo polegające na podrobieniu podpisu spadkodawcy na testamencie notarialnym jest ścigane z urzędu, czy na wniosek? Czy przestępcą jest notariusz, który ten testament poświadczył, czy osoba, która podpis spadkodawcy podrobiła, czyniąc się jedynym spadkobiercą? Jakie grożą (...)

 Idealny zbieg przestępstwa z wykroczeniem

Idealny zbieg przestępstwa z wykroczeniem

Na czym polega idealny zbieg przestępstwa z wykroczeniem, o którym wspomina Kodeks wykroczeń? Zbieg, o którym mowa reguluje art. 10 Kodeksu wykroczeń. Poniżej przybliżymy pełne brzmienie tego przepisu. Art. 10. § 1. Jeżeli czyn będący wykroczeniem wyczerpuje zarazem znamiona (...)

Dwa przestepstwa w KRK

Dwa przestepstwa w KRK

W maju 1995 r. popełniłem przestępstwo, za które zostałem w grudniu 1998 r. skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Czy za to przestępstwo będę w Krajowym Rejestrze Karnym, pomimo iż termin zatarcia minął, a figuruję w KRK za inne przestępstwo? Stosownie do (...)

Zlekceważone powiadomienie o przestępstwie

Zlekceważone powiadomienie o przestępstwie

Złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 233 kk. Współwłaściciele naszej nieruchomości wspólnej celem uzyskania postanowienia jak i decyzji w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego złożyli niezgodne ze stanem faktycznym oświadczenie do dysponowania nieruchomością (...)

Oszustwo a tryby ścigania przestępstw

Oszustwo a tryby ścigania przestępstw

Czy przestępstwo oszustwa (art. 286 par. 1 kodeksu karnego) ścigane jest z urzędu czy wyłącznie na wniosek pokrzywdzonego? Mam na myśli zwłaszcza sytuację, gdy wiem, że wobec dłużnika (spółki z o.o.) wielokrotnie umarzano egzekucje komornicze jako bezskuteczne prowadzone na wniosek coraz (...)

Odwieszenie zawieszonej wyrokiem kary

Odwieszenie zawieszonej wyrokiem kary

W przypadku, gdy osoba posiada wyrok w zawieszeniu na pewien okres i w tym okresie popełni wykroczenie z innego paragrafu-to czy otrzymany wyrok ulega odwieszeniu? Jaka jest zasada przy odwieszaniu wyroków - czy musi być popełnione przestępstwo o takim samym paragrafie? Zgodnie z ustawą Kodeks (...)

Spowodowanie wypadku po użyciu alkoholu

Spowodowanie wypadku po użyciu alkoholu

Jechały 2 osoby samochodem. Osoba prowadząca, kobieta nie miała prawo jazdy. Spowodowała wypadek. Osoba jako pasażer także nie miał prawa jazdy. Obydwoje byli pod wpływem alkoholu. Pasażer jest w niej zakochany i stąd przyznał się do winy, że to on prowadził auto i że to on spowodował (...)

Przedawnienie a postępowanie karne

Przedawnienie a postępowanie karne

W dniu 20 listopada 2009 r. rozpoczęła się w mojej firmie kontrola UKS-u dotycząca rzetelności podstaw opodatkowania za rok 2003, 2004, 2005 dochodowy i 2004, 2005 VAT. W marcu 2010 r. otrzymałam informację skąd ta kontrola. Okazało sie, że podczas krzyżowej kontroli w jakiejś firmie odkryto (...)

Odpowiedzialnośc cywilna detektywa

Odpowiedzialnośc cywilna detektywa

Czy jeśli detektyw fałszywie oskarżał osobę, co spowodowało skierowanie ścigania przeciwko niej, a w efekcie areszt a następnie umorzenie śledztwa, będzie odpowiadał za czyn w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej? Czy powinno się dokonać zgłoszenia popełnienia (...)