Przystąpienie do licytacji przez spółkę z UE

Pytanie:

"Jestem obywatelem polskim mającym -jako jedyny- udziały w brytyjskiej spółce LTD (odpowiednik sp. z o.o.). Spółka nie ma w Polsce ani oddziału ani przedstawicielstwa. W najbliższym czasie chcę wziąć udział w licytacji komorniczej w celu nabycia nieruchomości, chcę ją jednak kupić jako spółka, a nie ja personalnie na siebie. Czy są jakieś ograniczenia co do możliwości przystąpienia obcej spółki do licytacji? Ewentualnie jakie dokumenty są potrzebne do przystąpienia do licytacji?"

Odpowiedź prawnika: Przystąpienie do licytacji przez spółkę z UE

Osoba prawna mająca siedzibę za granicą jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Jednak na podstawie art. 8 ust. 2 w/w ustawy nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia przez cudzoziemców, będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wielka Brytania jest członkiem EOG. W spółki z EOG zezwolenie jest konieczne tylko na nabycie nieruchomości rolnych i leśnych, przez okres 12 lat od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej i na nabycie drugiego domu, przez okres 5 lat od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. 

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika