Rekultywacja gruntów po działalności górniczej

Pytanie:

Posiadam koncesje na wydobycie kopaliny pospolitej (piasku) która kończy się w 2008 r. Muszę przeprowadzić rekultywację. Do tego celu chce wykorzystać ziemie i gruz. Jakie dokumenty i pozwolenia należy posiadać, aby móc składować ziemię i gruz w wyrobisku poeksploatacyjnym po wygaśnięciu koncesji?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.11.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rekultywacja gruntów po działalności górniczej

Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze w razie likwidacji zakładu górniczego przedsiębiorca jest zobowiązany:

  1. zabezpieczyć lub zlikwidować wyrobiska górnicze oraz obiekty i urządzenia zakładu górniczego,
  2. zabezpieczyć niewykorzystaną część złoża kopaliny,
  3. zabezpieczyć sąsiednie złoża kopalin,
  4. przedsięwziąć niezbędne środki chroniące wyrobiska sąsiednich zakładów górniczych,
  5. przedsięwziąć niezbędne środki w celu ochrony środowiska oraz rekultywacji gruntów i zagospodarowania terenów po działalności górniczej.

Do rekultywacji gruntów i zagospodarowania terenów pogórniczych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 3 lutego 2005 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Sposób likwidacji wyrobiska oraz rekultywacji gruntu użytkowanego przez zakład górniczy powinien zostać określony w projekcie prac geologicznych. Jeżeli z jakiś względów projekt prac geologicznych nie określa sposobu rekultywacji gruntu po zakończeniu wydobycia, przedsiębiorca prowadzący zakład górniczy powinien wystąpić do Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego z wnioskiem o wydanie decyzji określającej kierunek rekultywacji gruntów. Jeżeli w wydanej decyzji jako sposób rekultywacji gruntu dopuszczone zostanie składowanie w wyrobisku ziemi i gruzu, będzie można zastosować ten sposób rekultywacji. Po zakończeniu rekultywacji konieczne będzie wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji uznającej rekultywację gruntów za zakończoną.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: