Renta rodzinna i renta wyrównawcza

Pytanie:

"Jaka jest różnica między rentą rodzinną, a wyrównawczą przy sprawach odszkodowań dla męża i dzieci z tytułu śmierci współmałżonka w wypadku samochodowym? "

Odpowiedź prawnika: Renta rodzinna i renta wyrównawcza

Zgodnie z at. 65 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Jest to więc świadczenie przysługujące członkom rodziny osoby, która zmarła, a miała ustalone prawo do określonych świadczeń z tej ustawy. Przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy. Renta rodzinna przyznawana jest z Zakładu Ubezpieczen Społecznych. Natomiast renta wyrównawcza, o której mowa w zapytaniu, to renta, którą można uzyskac od sprawcy (w analizowanym przypadku) wypadku samochodowego, w którym osoba, na której ciążyły obowiązki alimentacyjne, poniosła śmierć i przez to obowiązków swych nie może spełniać w stosunku do upoważnionych. Renta ta ma wyrównać utratę świadczeń od zmarłego osobom do świadczeń tych uprawnionych.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika