Reprezentacja spółki przed sądem

Pytanie:

"Czy zarząd spółki akcyjnej może samodzielnie występować przed sądem, składać pozwy, bez udziału prawnika? Czy pod takim pozwem mogą się podpisać osoby uprawnione do reprezentowania spółki (chodzi o spółkę akcyjną), czy też jest to zarezerwowane tylko dla radców prawnych i adwokatów (jako pełnomocników)? W jakiej formie powinien być przedstawiony odpis pozwu w postępowaniu nakazowym, czy wystarczy kserokopia pozwu i załączników, czy też musi to być poświadczone."

Odpowiedź prawnika: Reprezentacja spółki przed sądem

Pozwy w postępowaniu sądowym mogą być wnoszone przez osoby reprezentujące spółkę akcyjną (członków zarządu, pełnomocników) z uwzględnieniem przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutów spółek akcyjnych dotyczących sposobu reprezentowania takiej osoby prawnej na zewnątrz. Uprawnienia takie nie są zastrzeżone dla adwokatów i radców prawnych. W sytuacji, gdy pozew w postępowaniu nakazowym wnoszą wspomniane powyżej osoby winny one dołączyć do pozwu oryginały dokumentów od których istnienia uzależnione jest uwzględnienie przez Sąd roszczeń dochodzonych pozwem. Do pozwów wnoszonych do Sądu (nie tylko w postępowaniu nakazowym) winien być dołączony dla stron przeciwnych jego odpis wraz z załącznikami.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika